มิถุนายน 21, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

วิสดอม วี กรุ๊ป ผู้นำตลาด Education Expo จัดสัมมนารูปแบบใหม่ ฉีกกฎการนั่งเรียนทั้งวัน ชูคอนเซ็ปต์ Show Don’t Tell ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้เรียนยุคใหม่

วิสดอม วี กรุ๊ป ผู้นำตลาด Education Expo และสถาบันพัฒนาทักษะทางวิชาการ เปิดเกมรุกเดินหน้าไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 จัดงานสัมมนารูปแบบใหม่ Education Expo ที่ผสานงานสัมมนาวิชาการและงานแนะแนวการศึกษาเพื่ออนาคตอย่างเต็มรูปแบบ ฉีกกฎการนั่งเรียนแบบเดิมๆ ชูคอนเซ็ปต์ Show Don’t Tell ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้เรียน ยุคใหม่ หวังเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งในประเทศและในภูมิภาค รองรับตลาดและสังคมผู้เรียนยุคใหม่ ตั้งเป้าโตสวนกระแส 80 %

นางสาวไหมฟ้า คำมุงคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิสดอม วี กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจว่า “ปัจจุบันต้องยอมรับว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียนและการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน จึงเป็นความท้าทายของ วิสดอม วี กรุ๊ป ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจการศึกษาและการพัฒนาทักษะวิชาการ เรามีภารกิจที่จะต้องก้าวตามให้ทันความเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดรับกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เรียน ดังนั้นเราจึงจัดงานสัมมนาแนวใหม่ที่มอบความรู้ควบคู่ไปกับการวางแผนอนาคตแบบ 360 องศา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Show Don’t Tell” ในกิจกรรมที่ชื่อว่า “Career Simulation : Wisdom V Education Expo” ทุกความฝันเป็นไปได้ โดย Wisdom V Academy ผ่านการจัดงานสัมมนาทางวิชาการที่เข้มข้น ตรงจุดโดยเน้นการนำไปใช้ได้จริง และนอกจากนั้นยังมีการจัดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพในอนาคตให้กับนักเรียนที่มาในวันนั้น โดยน้องๆจะได้พบมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทยและผู้ที่มีความรู้ในสาขาอาชีพต่างๆ มาแนะนำแนวทางการเรียนและวางแผนชีวิตการทำงานให้กับน้องๆ พร้อมจำลองภาพการทำงานจริงๆให้เห็น ถือเป็นการฉีกกฎการสัมมนาในประเทศไทย ที่จำลองและแสดงให้นักเรียนเห็นไม่เพียงแค่ความยากในการสอบเข้าเท่านั้น แต่ยังเผยให้เห็นความยากง่ายขณะเรียน จนถึงตอนจบมาทำงานมีไลฟ์สไตล์และค่าตอบแทนอย่างไร ซึ่งถือเป็นการฉีกกฎการสัมมนาของไทยโดยสิ้นเชิงโดยเป็นการตีแผ่และเจาะลึกถึงอาชีพในฝันของน้องๆ ตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเพื่อให้น้องๆ มีข้อมูลและแรงบันดาลใจก่อนตัดสินใจเข้าเรียนในสายอาชีพต่างๆ

กว่า 10 ปีที่ได้ดำเนินอยู่ในธุรกิจการศึกษา เราพบว่า เด็กไทยขาดเป้าหมายที่แท้จริงว่าเค้าต้องการอะไร อยากทำอาชีพอะไร จะเดินไปในทิศทางไหน ซึ่งการสัมมนาทางวิชาการในรูปแบบเดิมๆที่เน้นวิชาการอย่างเดียวยังไม่ได้ตอบโจทย์ในจุดนี้ จึงเป็นโจทย์ให้เราพัฒนาปรับปรุงจนนำมาสู่สัมมนารูปแบบใหม่นี้ และหลังจากที่เริ่มจัดกิจกรรมตามหัวเมืองใหญ่ๆ เราได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆทั้งจากตัวนักเรียนเอง ผู้ปกครอง หรือแม้กระทั่งสถานศึกษาต่างๆ ก็ได้มีการส่งนักเรียนเข้าร่วมงาน จนมีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100,000 คน โดยกิจกรรมนี้ได้รับคำปรึกษาและการสนับสนุนจากทางกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี และสำหรับการจัดงานเราได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานเป็นสำคัญโดยปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

ทั้งหมดนี้ คือ แผนกลยุทธ์หลักของ วิสดอม วี กรุ๊ป ที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในปี 2564 และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมในยุค Digital Disruption