วิสดอม วี กรุ๊ป ผู้นำตลาด Education Expo จัดสัมมนารูปแบบใหม่ ฉีกกฎการนั่งเรียนทั้งวัน ชูคอนเซ็ปต์ Show Don’t Tell ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้เรียนยุคใหม่

วิสดอม วี กรุ๊ป ผู้นำตลาด Education Expo และสถาบันพัฒนาทักษะทางวิชาการ เปิดเกมรุกเดินหน้าไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 จัดงานสัมมนารูปแบบใหม่ Education Expo ที่ผสานงานสัมมนาวิชาการและงานแนะแนวการศึกษาเพื่ออนาคตอย่างเต็มรูปแบบ ฉีกกฎการนั่งเรียนแบบเดิมๆ ชูคอนเซ็ปต์ Show Don’t Tell ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้เรียน ยุคใหม่ หวังเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งในประเทศและในภูมิภาค รองรับตลาดและสังคมผู้เรียนยุคใหม่ ตั้งเป้าโตสวนกระแส 80 %

นางสาวไหมฟ้า คำมุงคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิสดอม วี กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจว่า “ปัจจุบันต้องยอมรับว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียนและการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน จึงเป็นความท้าทายของ วิสดอม วี กรุ๊ป ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจการศึกษาและการพัฒนาทักษะวิชาการ เรามีภารกิจที่จะต้องก้าวตามให้ทันความเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดรับกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เรียน ดังนั้นเราจึงจัดงานสัมมนาแนวใหม่ที่มอบความรู้ควบคู่ไปกับการวางแผนอนาคตแบบ 360 องศา ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Show Don’t Tell” ในกิจกรรมที่ชื่อว่า “Career Simulation : Wisdom V Education Expo” ทุกความฝันเป็นไปได้ โดย Wisdom V Academy ผ่านการจัดงานสัมมนาทางวิชาการที่เข้มข้น ตรงจุดโดยเน้นการนำไปใช้ได้จริง และนอกจากนั้นยังมีการจัดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพในอนาคตให้กับนักเรียนที่มาในวันนั้น โดยน้องๆจะได้พบมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทยและผู้ที่มีความรู้ในสาขาอาชีพต่างๆ มาแนะนำแนวทางการเรียนและวางแผนชีวิตการทำงานให้กับน้องๆ พร้อมจำลองภาพการทำงานจริงๆให้เห็น ถือเป็นการฉีกกฎการสัมมนาในประเทศไทย ที่จำลองและแสดงให้นักเรียนเห็นไม่เพียงแค่ความยากในการสอบเข้าเท่านั้น แต่ยังเผยให้เห็นความยากง่ายขณะเรียน จนถึงตอนจบมาทำงานมีไลฟ์สไตล์และค่าตอบแทนอย่างไร ซึ่งถือเป็นการฉีกกฎการสัมมนาของไทยโดยสิ้นเชิงโดยเป็นการตีแผ่และเจาะลึกถึงอาชีพในฝันของน้องๆ ตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเพื่อให้น้องๆ มีข้อมูลและแรงบันดาลใจก่อนตัดสินใจเข้าเรียนในสายอาชีพต่างๆ

กว่า 10 ปีที่ได้ดำเนินอยู่ในธุรกิจการศึกษา เราพบว่า เด็กไทยขาดเป้าหมายที่แท้จริงว่าเค้าต้องการอะไร อยากทำอาชีพอะไร จะเดินไปในทิศทางไหน ซึ่งการสัมมนาทางวิชาการในรูปแบบเดิมๆที่เน้นวิชาการอย่างเดียวยังไม่ได้ตอบโจทย์ในจุดนี้ จึงเป็นโจทย์ให้เราพัฒนาปรับปรุงจนนำมาสู่สัมมนารูปแบบใหม่นี้ และหลังจากที่เริ่มจัดกิจกรรมตามหัวเมืองใหญ่ๆ เราได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆทั้งจากตัวนักเรียนเอง ผู้ปกครอง หรือแม้กระทั่งสถานศึกษาต่างๆ ก็ได้มีการส่งนักเรียนเข้าร่วมงาน จนมีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100,000 คน โดยกิจกรรมนี้ได้รับคำปรึกษาและการสนับสนุนจากทางกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี และสำหรับการจัดงานเราได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานเป็นสำคัญโดยปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

ทั้งหมดนี้ คือ แผนกลยุทธ์หลักของ วิสดอม วี กรุ๊ป ที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในปี 2564 และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กไทยให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมในยุค Digital Disruption

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *