มิถุนายน 14, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

“พิพัฒน์” ขอบคุณพี่น้องชาวสงขลาในการร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการจัดการแข่งขันกีฬาของประเทศไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬา LIFESTYLE สุดมันส์ โดยมีคนเข้างานตลอดสามวัน กว่า 108,359 คน สร้างเงินสะพัดในจังหวัดสงขลากว่า 190,667,500 บาท

SONGKLA BEACH FESTIVAL สร้างปรากฏการณ์การแข่งขันกีฬา LIFESTYLE ที่ยิ่งใหญ่ ตลอดระยะเวลา 3 วัน มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 108,359 คน สร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า 190,667,500 บาท ด้วยการทำงานอย่างบูรณาการ ระหว่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการจัดงาน SONGKLA BEACH FESTIVAL การแข่งขันกีฬา LIFESTYLE สุดยิ่งใหญ่ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาสู่ความยั่งยืน และ กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติสู่จังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้น

โดยงาน SONGKLA BEACH FESTIVAL กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2565 ณ หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการแข่งขันกีฬา SUP และ SURF SKATE โดยมีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 คน พร้อมการจัดกิจกรรม BEACH LIFE STYLE ทั้งในส่วน เทศกาลอาหาร, การออกร้านจากผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า 150 ร้านค้า, คลีนิคกีฬาทางน้ำ, การแสดงนวัตกรรมอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ และ MINI CONCERT จากศิลปินชั้นนำของประเทศไทย โดยตลอดทั้ง 3 วัน กิจกรรมทุกส่วนได้รับการตอบรับที่เกินความคาดหมาย โดยมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่าหนึ่งแสนคน พร้อมสร้างกระแสเงินสดหมุนเวียน ในพื้นที่กว่า 190,667,500 บาท

ซึ่งความสำเร็จนี้จะเกิดไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ และ ส่วนที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนชาวสงขลาทุกคน