มิถุนายน 13, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ถอดสมการการใช้ชีวิต เพื่อให้การออกไปใช้ชีวิต เป็นเหมือนการได้ Celebrate Living

กิจกรรม online workshop จัดโดย “FWD Insurance” ซึ่งมี คุณเล็ก กรกนก ยงสกุล Celebrity และนักธุรกิจที่หันมาเป็นวิทยากร มาสร้าง Inspiration เสริมทักษะ Skills of the future เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ด้วยเนื้อหาของ Re-Skill และ Up-Skill ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป

ใครที่กำลังมองหากิจกรรมดีๆ เพื่อ Re-Skill , Up-Skill ให้กับตัวเอง สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแบบนี้ได้ที่ Facebook : FWD Thailand