มิถุนายน 13, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

บริษัท เกียรตินที จำกัด ลงนามความร่วมมือโครงการวิจัย พัฒนา และการผลิต ผลิตภัณฑ์กัญชง กัญชา

บริษัท เกียรตินที จำกัด ประกาศแผนการดำเนินงาน การศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมกัญชงกัญชา และมุ่งแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจเพื่อครอบคลุมต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ในประเทศไทย และเพื่อการรองรับการขยายสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทั่วโลกในอนาคตอันใกล้นี้

นายกิตติ์ธเนศ ก้องเกียรตินที ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เกียรตินที จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทเล็งเห็นความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มาจากกัญชง กัญชา เพิ่มมากขึ้น  จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ซีจีอาร์อี เลเจนท์ ฟาร์ม มาเลเซีย ดำเนินแผนวิจัย ศึกษา และพัฒนากัญชง กัญชา ครอบคลุมธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  บนพื้นที่ 1.000 ไร่ ที่จังหวัดกาญจนบุรี

โดยจะเริ่มต้นจากการพัฒนาวิจัยและพัฒนาตัวสายพันธุ์ ให้มีคุณภาพที่ดี ตั้งเป้าการปลูกอยู่ที่ 100,000 ต้น ในระยะเวลา 1 ปี ในระยะที่1 จะทำการคัดสายพันธุ์และดำเนินการปลูกจำนวน 20,000 ต้นในพื้นที่ 400 ไร่ จะทำการปลูกทั้งระบบในโรงเรือนและนอกโรงเรือน ในด้านการแพทย์ การปลูกแบบในโรงเรือนจะดีที่สุด ซึ่งในปัจจุบันสารสกัด CBD ไม่ได้ใช้เฉพาะในวงการแพทย์เท่านั้น แต่ยังนำไปใช้ในด้านอาหารอีกด้วย

นอกจากสารสกัด CBD จากกัญชงแล้ว ทางบริษัทวางแผนที่นำกัญชง กัญชา มาผลิตเป็นแชมพู สบู่ ยาสีฟัน  และเสื้อผ้า 

ด้านการตลาดนั้น ทางบริษัทวางแผนที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์จากกัญชง กัญชา ในยุโรปเป็นหลัก เนื่องจากทุกวันนี้คนในยุโรปค่อนข้างที่จะสนใจผลิตภัณฑ์มากขึ้น ส่วนในประเทศจะเน้นเรื่องของทางการแพทย์ และเรื่องท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นหลัก

ในอนาคตทางบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่เกษตรเชิงพาณิชย์ โดยมีขนาด 25 ไร่ ในการสร้างศูนย์การเรียนรู้ กัญชง กัญชา โดยประกอบไปด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D)  แปลงอนุบาลกัญชง กัญชา รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสันทนาการ และการศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และกระแสทางการตลาดในปัจจุบัน โดยจะมีสินค้า และบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และความเหมาะสมกับผู้บริโภค ตลอดจนการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ครอบคลุมในธุรกิจปลายน้ำในกลุ่มบริษัทฯ ได้  นอกจากนี้ยังมีความมุ่งหวังว่าธุรกิจจะช่วยสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร รวมถึงพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ต่อไปในอนาคต