มิถุนายน 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

พิธีมอบเครื่องออกซิเจน High Flow และเครื่อง PAPRs

เมื่อ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.
พระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลาพระอารามหลวงเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องออกซิเจน High Flow จำนวน 60 เครื่อง และเครื่อง PAPRs จำนวน 20 เครื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายแพทย์อินทร์ จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลาพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส รวมถึงศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีในครั้งนี้

สำหรับเครื่อง High Flow ราคาเครื่องละ 200,000 บาท เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิก 19 โดยงบประมาณในการจัดซื้อจำนวน 12 ล้านบาทได้รับจากการทำบุญ และร่วมบริจาคจากศิษยานุศิษย์และบุคคลภายนอก เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ฯ ในครั้งนี้

High Flow เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญในการช่วยผู้ป่วย โดยการรักษาด้วยออกซิเจนความเข้มข้นและอัตราไหลสูง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องออกซิเจนและผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถหายใจได้เพียงพอหรืออยู่ในภาวะหยุดการหายใจ จากสาเหตุต่างๆ และใช้ฝึกการหายใจให้สามารถหายใจได้เองและกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 อย่างรุนแรง

นอกจากนี้ขีดความสามารถการทำงานของเครื่องฯ โดยจะนำมาใช้รักษาผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรง จะช่วยผู้ป่วยหายใจและอัตราการไหลของอากาศสูงถึง 60 ลิตรต่อนาที พร้อมให้ความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม ผ่านทางสายเข้าจมูกในความเข้มข้นของออกซิเจนคงที่ ซึ่งจะช่วยกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ค้างในโพรงจมูก เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายเสมหะ และเพิ่มปริมาณออกซิเจนในร่างกายทำให้ชะลอการลุกลามของปอดอักเสบไม่รุนแรง

You may have missed