May 20, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

“ดีป้า” ผนึกกำลังพันธมิตรจัดงาน “Thailand Smart City Week 2020”โชว์เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

            สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมภาคีเครือข่าย แถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Smart City Week 2020” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในรูปแบบ Real Digital Event ครั้งแรกของประเทศไทย ที่มาพร้อมแนวคิด REAL Solutions for REAL People in the REAL Smart Cities เดินหน้าเปิดมิติใหม่ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน จุดประกายผู้นำเมืองค้นหาโซลูชันตอบโจทย์เมือง พร้อมดึงประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเท่าเทียม ลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ในการเข้าถึงกิจกรรมผ่านรูปแบบการจัดงานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยตั้งเป้าเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยและอาเซียน

                ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า  ที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองตามแผนผังภูมินิเวศให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น ดีป้า จึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร Techsauce, Huawei และ FutureTales Lab by MQDC จัดงาน Thailand Smart City Week 2020 มหกรรมแสดงเทคโนโลยีด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในรูปแบบ Real Digital Event ครั้งแรกของประเทศไทยขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2563 ภายใต้แนวคิด REAL Solutions for REAL People in the REAL Smart Cities

“ดีป้า ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการยกระดับเมืองอัจฉริยะให้เป็นเมืองน่าอยู่มากที่สุด ซึ่งงาน Thailand Smart City Week 2020 มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความตระหนักรู้ พร้อมมอบประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในมิติต่าง ๆ แก่ประชาชน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการจุดประกายให้ผู้นำเมืองสร้างสรรค์แนวทางการจัดการเมืองในแต่ละด้านอย่างตรงจุด มีเวทีสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมค้นหาโซลูชันในการแก้ปัญหาและพัฒนาเมือง รวมถึงพื้นที่สำหรับการเจรจาทางธุรกิจ ซึ่งประชาชนยังสามารถสัมผัสและเข้าถึงกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้จากทั่วทุกภูมิภาค ตอบรับชีวิตวิถีใหม่ (นิวนอร์มอล) โดย ดีป้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Thailand Smart City Week 2020 จะเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ซึ่งเมืองอัจฉริยะประเทศไทยอยู่ไม่ไกลเกินคิดอย่างแน่นอน” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

สำหรับกิจกรรมภายในงาน Thailand Smart City Week 2020 ประกอบด้วย

            1. Smart City PLAYS การสาธิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมในมิติต่าง ๆ โดยความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาพร้อมเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (CU Smart City) มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Flower Labs ย่านปากคลองตลาด และ Creator Space ชั้น 6 True Digital Park ฯลฯ ทั้งหมดเพื่อให้ภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์เมืองอัจฉริยะที่อยู่ใกล้ตัว

                2. Smart City LEARNS การอบรม แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านคอร์สอบรม และการสัมมนาออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ Smart City Thailand Office เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมต่อยอดการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ (Lifelong Learning)

                3. Smart City HACKS โดยความร่วมมือกับ Techsauce จัดกิจกรรม Thailand Smart City Week 2020 Hackathon ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมค้นหาแนวทางและโซลูชันที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาเมืองได้อย่างแท้จริงและตรงจุด พร้อมพบปะผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่จะมาร่วมให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำ  ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคมนี้

4. Smart City MEETS นิทรรศการจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลและโซลูชันด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจากเหล่าผู้ประกอบการที่มาในรูปแบบ Virtual Exhibition เต็มรูปแบบครั้งแรกของไทย พร้อมสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจผ่านระบบสนทนาบนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (นิวนอร์มอล)

นอกจากนี้ พิธีเปิดงาน Thailand Smart City Week 2020 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จะมีพิธีประกาศ    เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ และมอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ เพื่อเป็นการเน้นย้ำความสำคัญและความสำเร็จในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะของไทย

งาน Thailand Smart City Week 2020 เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชน สื่อมวลชน หรือผู้ที่สนใจร่วมงานระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ scw.smartcitythailand.or.th พร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.smartcitythailand.or.th และ facebook.com/smartcitythailand หรือสอบถามที่ ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โทรศัพท์ 0 2026 2333

สำหรับผู้ที่มีโครงการหรือมีแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งรัฐและเอกชน และต้องการสมัครเป็นส่วนหนึ่งของเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ  ลงทะเบียนรับคำปรึกษาได้ล่วงหน้าที่ https://bit.ly/36slCyL

You may have missed