มิถุนายน 18, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

“ดร.สมศักดิ์ ชลาชล” ปลื่มหนักมาก รับโล่รางวัลครั้งที่ 2 แห่งปีจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีกระทรวงพม.

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว. พม.) เป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ครบรอบ 18 ปี พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศให้แก่หน่วงงานในสังกัดกระทรวง พม. ที่มีผลงานเป็นเลิศจำนวน 18 รางวัล หน่วยงานบริษัท หรือภาคธุรกิจเอกชนที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ จำนวน 18 รางวัล หน่วยงานบริษัท หรือ ภากคธุรกิจเอกชนที่สนับสนุน “พม.ห่วงใยสู้ภัยโควิด 19” จำนวน 36 รางวัล รวมจำนวนทั้งหมด 72 รางวัล และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วงงาน พม.” จำนวน 9 รางวัล นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วงงานสังกัดกระทรวง พม. การจัดจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างงๆ และการประมูลทรัพย์หลุดจำนำ โดยมี คณะผู้บริหาร และบุคลากร กระทรวง พม. รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงาน ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

โดยการรับโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ ทางบริษัทชลาชลกรุ๊ป จำกัด ซึ่งถือเป็นร้านทำผมแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ และเป็น 1 ใน 18 บริษัทที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เป็นภาคธุรกิจเอกชนที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ ประจำปี 2563 ทั้งนี้ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการ บริษัท ชลาชล จำกัด และ นางสาวศิริพร สุวรรณประทุม ผู้จัดการทั่วไป ได้เดินทางไปรับโล่เกียรติคุณ และหนังสือรับรองด้วยตัวเอง
ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการ บริษัท ชลาชล จำกัด กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศฯ กล่าวว่า

“ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ครั้งแรกนี่คือ บริษัทธรรมมาภิบาล ซึ่งได้รับจากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรางวัลนั้นก็ภูมิใจเพราะเป็นเรื่องบริหารคนในบริษัท ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลที่ 2 คือการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ อันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆ ว่ามีความประทับใจ และภูมิใจมาก เพราะได้จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ ซึ่งจริงๆ แล้วตัวผมเอง ถ้าใครรู้จักจริงๆ ก็จะทราบว่าผมชอบช่วยเหลือคน คนเรา ชีวิตเรา จะอยู่ได้ก็ต้องเริ่มจากการพัฒนาตัวเองก่อน ต่อไปเราก็พัฒนาให้กับครอบครัวแล้วก็คนรอบข้าง สังคมและประเทศชาติ นี่คือแนวคิดที่ผมคิดมาตลอด หลายๆ คนก็จะทราบว่านโยบายพวกนี้มันเกิดมาจากตัวผมเอง ไม่ว่าจะเอาความรู้ความสามารถไปช่วยสังคมเราก็ทำมาตลอดเวลา ซึ่งต้องบอกว่าหลายๆ คนถ้ามองจริงๆ การทำธุรกิจอาจจะมองถึงผลกำไรมากเกินไป แต่สำหรับชลาชลผลกำไรที่เกิดขึ้น คือความสุขของลูกค้า ความสุขของพนักงาน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ตัวผมเอง ผมจะมีความสุขตลอดเวลา เพื่อนผมจะทราบ คนรอบๆ ข้างก็จะทราบดี ว่าสิ่งนี้คือ Core Value ของสมศักดิ์ ชลาชลครับ ขอบคุณครับ