กรกฎาคม 17, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

โครงการคืนคุณแผ่นดิน ทุ่ม 10 ล้านซื้อผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้าน ชาวบ้านแห่ขายสินค้าผ่านแอฟ M-Help Me เสริมการขาย ขยายตลาด หนุนชุมชนเติบโตยั่งยืน

โครงการคืนคุณแผ่นดิน เดินหน้าพัฒนาสังคมไทย ผนึกสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หนุนเศรษฐกิจเข้มแข็งจากฐานราก สนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้าน 10 ล้านบาท เพิ่มช่องทางการตลาดผ่านแอปพลิเคชัน M-Help me ชาวบ้านทั่วประเทศแห่โหลดใช้งาน เสริมการขาย ขยายตลาด ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 หวังชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

โครงการคืนคุณแผ่นดิน ประกาศความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการตลาด พัฒนาชุมชน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เสริมสร้างคุณภาพชีวิต โดยโครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้ซื้อผลิตภัณฑ์จากสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน 10 ล้านบาท พร้อมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของประชาชน ชุมชนไปสู่ตลาดในวงกว้างทั่วประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน M-Help me มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนเสริมแกร่งชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนทั่วโลก โครงการคืนคุณแผ่นดิน จึงมีแนวคิดในการช่วยเหลือชาวบ้าน วัตถุประสงค์ของงานเพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างความมั่นคงในระยะยาว เสริมการขาย ขยายยอดซื้อ ในช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มสถานะของประชาชนให้อยู่ดีกินดี

โครงการนี้เกิดขึ้นจากโครงการคืนคุณแผ่นดินร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และโครงการแก้ปัญหาหนี้เสียของทหารได้สำเร็จ ที่ จ.ลพบุรี และการช่วยชาวบ้านทั่วประเทศ

เล็งเห็นว่า โครงการกองทุนหมู่บ้าน ที่มีอยู่กว่า 70,000 กว่าหมู่บ้าน สามารถต่อขยายและเป็นโมเดลให้ชาวบ้านเข้มแข็งได้ เพราะกองทุนหมู่บ้านมีองค์ประกอบครบ มีการรวมตัว มีผู้นำ คณะกรรมการฯ แต่สินค้าที่มีอยู่ในชุมชนต่างๆยังไม่ได้รับการต่อยอด หรือช่องทางการขาย ต่างๆทางออนไลน์และออฟไลน์

ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ยืนยันว่า ” สนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้าน 10 ล้านบาท ทำให้เกิดการตื่นตัวของชาวบ้าน โดยทางโครงการฯ มีช่องทางการตลาดเข้าไปพัฒนาร่วมด้วย ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการซื้อสินค้าทั่วประเทศ และเปิดช่องทางการขายของประชาชนสู่มือลูกค้าโดยตรง

จุดเด่นของงาน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการจัดงาน ที่บรูณาการแบ่งครบวงจร ประชาชนได้ขายสินค้าจากทั่วประเทศอย่างแท้จริงและเป็นการซื้อสินค้าก่อน โดยการชำระเงินซื้อสินค้าทันที และใช้ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมทั้งให้หมู่บ้านสร้างรายได้จากการขายสินค้า บริการ พร้อมทั้งรับสินค้าถูกจากโรงงานไปขาย จึงทำให้มีชาวบ้านพร้อมขายสินค้าผลิตภัณฑ์ ผ่านแอปพลิเคชั่น M-Help Me “

นอกจากนี้ ยังมีเสียงตอบรับจากประชาชน เช่น จ.ชุมพร ประชาชนมาขายสินค้า หรือออกงาน ทางโครงการคืนคุณแผ่นดินเหมาสินค้ามาจัดจำหน่ายในช่องทางต่างๆ พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน

ทั้งนี้หมู่บ้านจะมีความเข้มแข็ง สามารถยืนหยัดด้วยตัวเอง ทั้งผลผลิตและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ เพิ่มช่องทางต่างๆในการขาย ผ่านแอฟพลิเคชั่น M-Help Me มีการชำระเงิน มีการประกันสินค้า ทางโครงการคืนคุณแผ่นดินดำเนินการหาลูกค้าให้ทุกช่องทาง ประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดรวมถึงประเทศชาติ

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กล่าวว่า ความร่วมมือสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้านและเพิ่มช่องทางการตลาด ระหว่างโครงการคืนคุณแผ่นดิน กับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติต้องการให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) สนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ โดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านกันเองและบุคคลทั่วไป สอดคล้องกับนโยบายของโครงการคืนคุณแผ่นดินที่มุ่งเน้นที่จะช่วยสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง สทบ. มีกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศซึ่งมีผลิตภัณฑ์สินค้าหลากหลายประเภทและมีจำนวนมาก ดังนั้นจึงเกิดความร่วมมือสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้านและเพิ่มช่องทางการตลาดขึ้น ระหว่างโครงการคืนคุณแผ่นดิน กับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อนำผู้ซื้อจากโครงการคืนคุณแผ่นดินมาสนับสนุนซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้ากองทุนหมู่บ้านและเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอีกด้วย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มช่องการการตลาดให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยโครงการนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมทั่วประเทศ 4 ภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้)

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ สามารถดาวน์โหลดและสมัครใช้งานระบบแพลตฟอร์มความต้องการซื้อ-ขาย-ขนส่ง-ประกัน-ชำระเงินออนไลน์บนแอปพลิเคชัน M-Help meเพื่อการใช้แพลตฟอร์มในการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการขายสินค้ากองทุนหมู่บ้านบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นธรรมและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ใช้งาน โดยผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงการซื้อขายได้โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

สำหรับ ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากกองทุนหมู่บ้านและผู้ที่มีความต้องการขายผลิตภัณฑ์ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M-Help me ฟรี ได้ทั้งระบบ Android และ IOS ได้แล้ววันนี้

ตัวอย่างบูธที่เข้าร่วมแสดงภายในงาน

บูธ M-Help Me

ภายในงานมีการสาธิตการใช้งานระบบแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย มีการสาธิตความต้องการซื้อ ความต้องการขาย การซื้อสินค้าราคาถูกจากสหกิจชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากหมู่บ้านต่าง ๆ สินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน สาธิตการแจ้งเหตุและการดูกล้อง CCTV เรียลทามและส่วนอื่น ๆ บนแอปพลิเคชัน M-Help me

บูธ สหกิจชุมชน

ภายในบูธ มีการแนะนำรายละเอียดการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ ทำงานร่วมกับโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน งาน M-Man Delivery โครงการพัฒนาความเป็นอยู่ข้าราชการอย่างยั่งยืน เป็นต้น พร้อมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาต้นทุน ผ่านแอปพลิเคชัน M-Help me

บูธ N2O

ภายในบูธมีการแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน M-HELP ME ซึ่งมีบริการ N2O การสอบถาม ปรึกษา และขอคำแนะนำทางการแพทย์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการใช้งานในเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถขอรับคำปรึกษาทางการแพทย์ผ่านทางแอปพลิเคชันดั่งสโลแกน “มีหมอเป็นเพื่อน มีเพื่อนเป็นหมอ”

บูธ ML Future Tech

ภายในบูธ มีการแนะนำบริษัท ML Future Tech ในเครือของ M-Group ซึ่งเป็นเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไอที เป็นผู้จัดหา Tablet ให้กับจุดจำหน่ายของกองทุนหมู่บ้าน โดยในงานนี้ได้นำTablet รุ่นที่จะส่งมอบให้กับกองทุนหมู่บ้านมาโชว์ให้เห็นการทำงานของ M-Help me ขั้นตอนการใช้งานต่าง ๆ โดยร้านค้าที่อยู่ในเครือข่ายของกองทุนหมู่บ้าน มีสิทธิที่จะได้รับ Tablet ฟรี ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยเป็นการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อให้ชุมชนสามารถเป็นจุดจำหน่ายสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้

บูธ เที่ยวเพื่อชาติ

หนึ่งในโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายในบูธจัดแสดงรายละเอียดโครงการ “เที่ยวเพื่อชาติ” พร้อมแพ็กเกจสำหรับผู้ที่สนใจ ประกอบด้วย 1.แพคเกจฯ 990 บาท ใช้บริการได้ 1,300 บาท รับคูปองแจกฟรี 50 บาท 2.แพคเกจฯ 6,000 บาท ใช้บริการได้ 10,000 บาท รับคูปองแจกฟรี 300 บาท และ 3.แพคเกจฯ 50,000 บาท ใช้บริการได้ 100,000 บาท รับคูปองแจกฟรี 2,800 บาท