กรกฎาคม 17, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

กิจกรรมเวิร์คช็อปประดิษฐ์เข็มกลัดดอกรวงผึ้ง

วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปประดิษฐ์เข็มกลัดดอกรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมดังกล่าวดำเนินงานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “SACICT Mobile Gallery 2020” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.30 น. ห้องสมุดบรรณศิลปาคาร (SACICT Library) ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SACICT Call Center 1289 หรือ 035-367-0546 ต่อ 3108