มิถุนายน 21, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

เสธ.สมชาติ พบพิรุธเพิ่มอีกหลายโครงการพร้อมเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรี


พลโทสมชาติ หรุ่นศิริ ประธานสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบโครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการปรับปรุงระบบตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาอุทกและเตือนภัย ตามข้อร้องเรียนนั้น ไม่พบความผิดปกติในมาตรฐานข้อตกลงคุณธรรมแต่อย่างใด แต่กลับปรากฏพบอีก ๖ โครงการที่ประชาชนร้องเรียนว่าจะไม่ได้ดำเนินการตามข้อตกลงคุณธรรมที่กำหนดไว้
พลโทสมชาติ หรุ่นศิริ กล่าวต่ออีกว่า “ สำหรับโครงการที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาให้มีการตรวจสอบที่พบพิรุธว่ายังขาดมาตรฐานในการดำเนินโครงการตามข้อตกลงคุณธรรมได้แก่ ๑)โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องวัดลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน และเครื่องมือตรวจลมชั้นบนระดับต่างๆ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ๒)โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานตรวจอากาศเฉลิมพระเกียรติ) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ๓)โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบเรด รายการเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ อัตโนมัติความถี่ 1680 Mhz ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ ชุด ๔) โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๑ ระบบ ๕) โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ๑ ระบบ และ ๖)โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Bank ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร์ ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ เครื่อง

ประธานสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ โครงการทั้ง ๖ โครงการที่กล่าวมาในข้างต้นนี้ได้เสนอให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องโครงการต่างๆของรัฐให้มากยิ่งขึ้น เพื่อประชาชนทุกๆคนจะได้มีส่วนร่วมในการทำงานกับภาครัฐ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นเงินบริหารราชการแผ่นดินนั้นล้วนเป็นเงินที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติ