กรกฎาคม 17, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

🇧🇳 บรูไนมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม​ 1 รายในรอบ​ 60​ วันที่ผ่านมา

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย +686 ราย (รวมติดเชื้อสะสม23,851 ราย)
-สิงคโปร์ +533 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 32,876 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +380 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 15,049 ราย)
-มาเลเซีย +15 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,619 ราย)
-ไทย +9 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,054 ราย)
-พม่า +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 206 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 327 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 124 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)