April 19, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ตู้กับข้าวชาวกระบี่พร้อมช่วยเหลือ389หมู่บ้าน

กระบี่เดินหน้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่อง เพราะกระบี่ยังปิดพื้นที่เสี่ยง 2 แห่งที่เกาะลันตา และเกาะพีพี ทำให้การประกอบอาชีพท่องเที่ยวยังไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่จึงวางมาตรการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนต่อเนื่อง ผ่านโครงการ”ตู้กับข้าวชาวกระบี่” 389 แห่ง ที่ตั้งครบแล้วทุกหมู่บ้านในกระบี่ โดยผู้ว่ามอบเงินตั้งต้นค่าอาหารแห่งละ 1,000 บาท และมอบหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่ผู้จัดการ โดยไม่กำหนดเวลาสิ้นสุด

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เดินหน้าโครงการ “ตู้กับข้าวชาวกระบี่” ต่อยอดขยายความช่วยเหลือประสานเจตนารมย์ร่วมกับ “ตู้ปันสุข”ที่มีเพียงบางจุด สู่การขยายความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงพื้นที่ห่างไกลระดับหมู่บ้านทั้งหมด 389 แห่ง เนื่องจากรายได้หลักของจังหวัดมาจากการท่องเที่ยว เมื่ิอยังไม่มีการเปิดจังหวัด ความช่วยเหลือเรื่องอาหาร ของใช้จำเป็นจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าอาหาร และแบ่งเบาความเดือดร้อนให้ประชาชนภาคบริการที่ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่เดือดร้อน ตกงาน ที่ต้องประสบปัญหา ให้สามารถยืนหยัดอยู่ต่อไป ขณะนี้ทั้ง 389 แห่ง ติดตั้งครบแล้ว ทุกหมู่บ้าน ทุกพื้นที่ในจังหวัดกระบี่พร้อมให้ความช่วยเหลือแล้ว

“ผมได้แต่งตั้งกำนัน หรือผู้ใหญ่ เป็นผู้จัดการตู้กับข้าวช่วยดูแลบริหารจัดการ ตู้กับข้าวของหมู่บ้านตนเองให้สามารถช่วยเหลือลูกบ้านที่ลำบากไม่ให้ขาด ซึ่งขณะนี้ยังคงเป็นสะพานบุญรับบริจาคทั้งอาหารสด อาหารแห้ง ปัจจัยจำเป็นเพื่อเติมเต็มทุกตู้ให้เพียงพอ จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะดีขึ้น”

โครงการตู้กับข้าวชาวกระบี่ เริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 เมษายน 63 เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวกระบี่ที่เดือดร้อน จากมาตรการล็อคดาวน์ จึงดำเนินการช่วยเหลือโดยจัดตั้งตู้กับข้าวเริ่มแรกจำนวน 8 อำเภอ 211 จุด ณ จุดตรวจคัดกรองระดับอำเภอ ตำบล โดยได้บริจาคอาหารกล่องช่วยเหลือประชาชนแล้วจำนวน 5,500 กล่องต่อวัน รวมทั้งสิ้นจนถึงปัจจุบันจำนวน 113,585 กล่อง อาหารแห้ง 44,275 ชุด ขณะนี้จำนวนจุดตรวจคัดกรองลดเหลือ 17 จุดเฉพาะพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดเท่านั้น

You may have missed