September 27, 2023

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

“เครือสหพัฒน์” ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 ส่งมอบหน้ากากผ้าให้คนไทย จำนวน 1 ล้านชิ้น

เครือสหพัฒน์ โดยนายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด–19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง แต่ หน้ากากอนามัยซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีเพื่อป้องกันการติดเชื้อก็มีราคาแพงและหาซื้อยาก ด้วยเหตุนี้ เครือสหพัฒน์ จึงได้รวมพลังบริษัทในเครือที่มีโรงงานผลิต มาร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยผ้า แจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 1 ล้านชิ้น โดยทยอยส่งมอบผ่านกระทรวงมหาดไทย โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ เพื่อให้นำหน้ากากอนามัยผ้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป

“ปัจจุบัน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์มีความขาดแคลน หาซื้อยากและมีราคาแพง ประชาชนบางกลุ่มเข้าไม่ถึง การใช้หน้ากากผ้าจึงเป็นทางออกที่ดีในช่วงเวลานี้ เพราะสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ดีระดับหนึ่ง และนำไปซักใช้ซ้ำได้ การรวมพลังของบริษัทในเครือสหพัฒน์ครั้งนี้เป็นความตั้งใจของลูกหลานและผู้บริหาร พนักงานเครือสหพัฒน์ในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือครั้งนี้ นับเป็นความตั้งใจดี ๆ ที่ต้องการเห็นประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิด–19 โดยเร็ว เราต้องการเห็นประเทศเดินไปข้างหน้า และคนไทยทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ” นายบุญชัย กล่าว