กรกฎาคม 17, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

วอนประชาชนช่วยดูแลตัวเอง อย่าชะล่าใจเพียงแค่ตัวเลขลดลง

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อทุกภาคส่วน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ในการนี้ทางบริษัท ไทธนบุรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท ปาล์มเมด อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โปรเจคไบโอกรีน คลีนนิ่ง (BioGreen Cleaning) ผู้ให้บริการด้านการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อรา และแบคทีเรีย ด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมคุณภาพสูงมาตรฐานสากลของ KEEEN Germ Killer Blood, Scale & Oil Remover ซึ่งเป็นผลิตภัณท์ที่ได้รับใบรับรองจากยุโรป ECOCERT และได้ใบรับรองความปลอดภัยเมื่อสัมผัสอาหาร (FOOD GRADE) จาก NSF ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ในบัญชีนวัตกรรมไทย ที่ได้รับการรับรองจาก สวทช. มีสารออกฤทธ์สำคัญที่เข้าทำลายผนังเซลล์ของเชื้อไวรัส ทำให้เซลล์แตกตัวและตายในที่สุด โดยสารนี้จะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ปลอดสารพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

BioGreen Cleaning ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ หน่วยงานสาธารณะสุขของรัฐ ซึ่งมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานสำคัญในสถานการณ์ที่ต้องต่อสู้กับโควิด-19 ในขณะนี้ เราจึงมีความตั้งใจที่จะทำให้สถานที่ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคคลากรทุกท่านมีความปลอดภัยมากขึ้น และไม่เสี่ยงต่อการเป็นสถานที่แพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยการให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคและไวรัส เพื่อเป็นการขอบคุณและตอบแทนคุโณปการของหน่วยงานสาธารณสุข ที่ต้องต่อสู้เพื่อประเทศชาติและปกป้องประชาชนให้ปลอดภัยจากสภาวะวิกฤตโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ พร้อมกับวอนประชาชนอย่าได้ชะล่าใจหลังมีข่าวตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง เราต้องช่วยกันจนกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเป็นศูนย์ เพิ่มปริมาณตัวเลขผู้รักษาหายเท่านั้น

หากหน่วยงานสาธารณสุขใดของรัฐมีความประสงค์ที่จะเข้ารับบริการนี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง สอบถามเพิ่มเติม ไบโอกรีน คลีนนิ่ง (BioGreen Cleaning) คุณมด 087 545 2612

ท่านปลอดภัย เราหายห่วง
#Stay_Safe_Together
#เราจะอยู่อย่างปลอดภัยไปด้วยกัน