May 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

โรงพยาบาลธนบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ #เป็นห่วงนะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมรับบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสมทบแก่สภากาชาดไทยสำหรับช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน และเตรียมความพร้อมในการรองรับกับสภาวะวิกฤติที่มีความต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วน อีกทั้งการบริจาคโลหิตยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมกันทำความดีตอบแทนสังคมและช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 6 โรงพยาบาลธนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้