กรกฎาคม 17, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

กองทุนสื่อฯ ชวนเยาวชนขับเคลื่อนสื่อสร้างสรรค์ ผลิตคลิปสั้นส่งประกวดในโครงการ “ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ” ชิงเงินรางวัลหลักแสน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (THAI MEDIA FOUND) ได้จัดงานแถลงข่าว การประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ” (Digi Camp) โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  และนายณภัทร ตั้งสง่า (บิ๊ก) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตหนังสั้น ให้เกียรติร่วมแถลงข่าวและการเสวนาในหัวข้อ ‘เทคนิคการผลิตสื่อสร้างสรรค์’

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า ปัจจุบันสื่อออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่เปลี่ยนตามไปด้วย กลุ่มเด็กและเยาวชนถือเป็นกลุ่มหลักที่มีการใช้สื่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีทิศทางของเนื้อหาที่แน่ชัด ดังนั้น จึงควรมีการฝึกฝน เพื่อเสริมสร้างทักษะให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อรับมือกับข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม พร้อมกับการส่งเสริมการใช้สื่อเป็นช่องทางในการศึกษาเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน เพราะสื่อออนไลน์ ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการสื่อสาร หากแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงได้จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์

สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา “Digi Camp ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ” ขึ้น โดยเน้นการเสริมสร้างทักษะที่สำคัญและจำเป็น ๒ ทักษะ ได้แก่ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Media Informationand Digital Literacy – MIDL) ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างสรรค์สังคม เพื่อให้พลเมืองมีทักษะในการตั้งคำถาม วิพากษ์วิจารณ์ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะดังกล่าว ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรและทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy) ซึ่งจัดเป็นทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลที่จำเป็นต่อการนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถงานดิจิทัลในด้านอื่น ๆ ซึ่งทั้ง ๒ ทักษะจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน รับมือกับข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม และสามารถวิเคราะห์ ประเมินสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 “ในยุคนี้เยาวชนสามารถเป็นผู้ผลิตสื่อและเป็นผู้เสพสื่อได้ในคนคนเดียวกัน เราจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้เท่าทันให้พวกเขา ที่กำลังจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ ไปเป็นอนาคตของชาติ  ซึ่งในโครงการนี้เราเปิดกว้างเป็นอย่างมาก น้องๆ ที่สนใจทุกคนสามารถสมัครผ่าน QR code มาเข้าแคมป์อบรมกับเราได้ ซึ่งตอนนี้มีผู้สมัครเข้ามามากกว่า 1,500 คนแล้ว และหวังว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ” นายอิทธิพลกล่าว

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้แนะนำเรื่องการทำสื่อสร้างสรรค์ ในช่วงเสวนาว่า สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการทำสื่อสร้างสรรค์ คือ เรื่องฉาก ความรุนแรง คำพูด ต้องระวังไม่ให้มีคำหยาบ หรือส่อไปทางความรุนแรง ซึ่งตัวแปรง่ายๆ อีกอย่างหนึ่งคือ เป็นคลิปที่เห็นแล้วทำให้ยิ้มได้ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทัชใจคนได้ ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ เราเปิดกว้างทางออนไลน์ ซึ่งหมายความว่าไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวน คาดว่าน่าจะมีคนส่งเข้าประกวดค่อนข้างมาก และก็เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด ซึ่งเงินรางวัลในการชนะการประกวดครั้งนี้ สำหรับคลิปที่ชนะเลิศ คือ 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 50,000 บาท 2 รางวัล และยังมีรางวัลชมเชยอีก 10 รางวัล รวมไปถึงรางวัล popular vote อีก 1 รางวัล ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาจะได้พัฒนาตัวเองสู่การเป็น young  creator อีกด้วย

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานผลิตคลิปสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ” (Digi Camp) ความยาว 3-5 นาที ชิงเงินรางวัลรวม มูลค่ารวม 420,000 บาท โครงการเริ่มเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 เคยมีคณะกรรมการคัดเลือก 30 สุดยอดผลงานเพื่อลุ้นรางวัลชนะเลิศในเดือนเมษายน 2566 นี้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook: Digi Camp

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 093-525-7090, 063-994-4434