มิถุนายน 20, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

“ดีอีเอส-ดีป้า” ต่อยอดเมกะโปรเจกต์ HACKaTHAILAND เนรมิตกิจกรรม HACKaTHAILAND 2023 #TheKickOff

ดีอีเอส ดีป้า พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน ร่วมเปิดกิจกรรม HACKaTHAILAND 2023 #TheKickOff ภายใต้แนวคิด DIGITAL INFINITY กลไกกระตุ้นการยกระดับทักษะดิจิทัลแก่ประชาชนไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นเวทีระดมสมอง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาประเทศ สู่ความยั่งยืนและสมดุล พร้อมคิกออฟ HACKaTHAILAND Online Learning Platform ที่มีการอัปเดตชุดความรู้ด้านดิจิทัลให้ประชาชนร่วมยกระดับทักษะตนเองได้แล้ววันนี้ โดยกิจกรรม HACKaTHAILAND 2023 #TheKickOff เริ่มแล้ววันนี้และจะมีไปถึงวันที่ 19 ธันวาคมนี้ ณ ชั้น 9 – 10 SIAMSCAPE ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอด 3 วัน ไม่น้อยกว่า 45,000 คน

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม HACKaTHAILAND 2023 #TheKickOff ภายใต้แนวคิด DIGITAL INFINITY: ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ผู้แทนจากสถานทูต ผู้บริหารและผู้แทนจากเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ ชั้น 9 SIAMSCAPE

นายชัยวุฒิ เปิดเผยว่า รัฐบาล โดย กระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งมั่นผลักดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัล ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศผ่าน การเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นแก่ประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อให้สามารถต่อยอดประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย พร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลง เพื่อเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นคงและยั่งยืน

“ด้วยเหตุนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า จึงได้ต่อยอดโครงการ HACKaTHAILAND ด้วยการจัดกิจกรรม HACKaTHAILAND 2023 #TheKickOff ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกสร้างการรับรู้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลแก่ประชาชนไทยทุกกลุ่มให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตในหลากหลายมิติ รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี ก่อนนำพาประเทศเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนและสมดุล ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า กิจกรรม HACKaTHAILAND 2023 #TheKickOff เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านดิจิทัลแก่ประชาชนไทยทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย ตั้งแต่ระดับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาวัยทำงาน ทั้งในสายงาน IT และ Non-IT รวมถึงบุคคลทั่วไป ซึ่งปีนี้ ดีป้า มุ่งต่อยอดความสำเร็จโครงการ HACKaTHAILAND ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการฯ รวมกว่า 9 แสนคน สร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่า 780 ล้านบาท

นอกจากนี้ ดีป้า ยังดำเนินการยกระดับเครื่องมือสำคัญของโครงการ HACKaTHAILAND คือ HACKaTHAILAND Online Learning Platform แหล่งการเรียนรู้ด้านดิจิทัลที่มีการอัปเดตชุดความรู้ด้านดิจิทัลให้ประชาชนร่วมยกระดับทักษะตนเองได้แล้ววันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกที่ทุกเวลาอย่างเท่าเทียม เรียนจบรับประกาศนียบัตรออนไลน์ เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสการต่อยอดอาชีพ โดยความพิเศษของปีนี้ ทุกคนจะได้พบกับ 8 หลักสูตรใหม่ 80 บทเรียน รวม 106 ชั่วโมง ที่จะมาช่วย ติดอาวุธทางความรู้ให้กับกำลังคนที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม Youth
หรือ นักเรียน นักศึกษา กลุ่ม Future Career หรือ นักศึกษาและแรงงานใหม่ และกลุ่ม Digi-preneur หรือ ผู้ที่สนใจ เป็นผู้ประกอบการ โดยในแต่ละกลุ่มจะมุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่แตกต่างกันไปตามความต้องการ ดังนี้

  1. กลุ่ม Youth เน้นสร้างเกราะป้องกันแก่เยาวชน นักเรียน และนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ให้รู้เท่าทันภัยที่แฝงมาในยุคดิจิทัลด้วยการเสริมทักษะเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎหมายพื้นฐานในการใช้โซเชียลมีเดียและโลกออนไลน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตเยาวชนคุณภาพที่จะเข้ามามีบทบาทในการผลักดันเครือข่ายเยาวชนอาสาดิจิทัล (DIGITAL YOUTH NETWORK THAILAND) ทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมและประชาชนในแต่ละพื้นที่ คัดกรองข่าวสาร และส่งต่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • กลุ่ม Future Career เน้นยกระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลให้กับกลุ่มนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบ หรือแรงงานใหม่ (First Jobber) เพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานแห่งโลกอนาคตได้อย่างมั่นใจด้วย 4 หลักสูตรสายอาชีพดิจิทัล ที่กำลังเป็นที่จับตา ได้แก่ E-Commerce, Digital Content, Game Streamer และ Digital Artist
  • กลุ่ม Digi-preneur เน้นเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่สนใจ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบดิจิทัลอย่างมั่นใจด้วยหลักสูตร Digi-preneur ที่มาพร้อม 2 สาขาคุณภาพ ได้แก่ สาขาผู้ประกอบการยุคใหม่ (New Digi-preneur) และสาขาผู้ประกอบการดิจิทัลเพื่อสังคมยุคใหม่ (New Social Digi-preneur) พร้อมพัฒนาไอเดียธุรกิจที่น่าสนใจ เพื่อต่อยอดสู่การแข่งขันชิงรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์และบริการ

จากนั้นภายหลังจากที่แต่ละกลุ่มเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลผ่าน HACKaTHAILAND Online Learning Platform แล้ว ดีป้า จะเปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ร่วมระดมสมอง ประลองไอเดีย คิดค้นแนวทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนและสมดุลก่อนพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัลต้นแบบจากผู้ประกอบการยุคใหม่ ซึ่งการแข่งขันจะมีการตัดสินรอบสุดท้ายในเดือนสิงหาคม 2566 โดย ดีป้า ประเมินว่า กำลังคนแต่ละกลุ่มจะสามารถพัฒนาไอเดียที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับประเทศไทยได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมทั้ง 3 วัน ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับกูรูจากแวดวงต่าง ๆ ที่จะหมุนเวียนขึ้นเวทีเสวนา เพื่อมอบองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้สนใจในหัวข้อต่าง ๆ พร้อมสำรวจเทรนด์อุตสาหกรรมดิจิทัลไทยและต่างประเทศ ร่วมสัมผัสเทคโนโลยีโชว์เคสจากโครงการสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนประเทศด้วยดิจิทัล ภายใต้แนวคิด DIGITAL INFINITY อาทิ โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม E-SPORTS ไทยเทียบเท่าระดับสากล โครงการ Digital Tourism: เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเกมไทยThai Game Industry to Global โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ ฯลฯ

กิจกรรม HACKaTHAILAND 2023 #TheKickOff จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า และเครือข่ายพันธมิตรมุ่งหวังให้เกิดการสร้างโอกาสด้านดิจิทัลแก่ภาคประชาชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ และนำพาไทยไปสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยตั้งเป้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอด 3 วัน มากกว่า 45,000 คน ทั้งผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

HACKaTHAILAND 2023 #TheKickOff เริ่มแล้ววันนี้และจะมีไปจนถึงวันที่ 19 ธันวาคมนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. บริเวณชั้น 9 – 10 SIAMSCAPE ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE OA: @depaThailand, Website: www.hackathailand.com และ Facebook: HACKaTHAILAND