มิถุนายน 13, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

TeC x TCEB ผนึกกำลัง 5 พันธมิตร จัดงานประชุมสัมมนาไทย-จีนครั้งใหญ่แห่งปี“GTEC Digital China Conference 2021”

เศรษฐกิจในยุคโควิด-19 ขับเคลื่อนด้วยโลกดิจิทัล การซื้อขายสินค้าผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์และโซเชียลคอมเมิร์ซทั้งข้ามพรมแดนและในประเทศทั้งหมด อีกทั้งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกปัจจุบันหมุนไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างประเทศจีน บริษัท เทค อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จํากัด (TeC Thailand e-Business Center) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) ผนึกกำลังจัดงานประชุมสัมมนาใหญ่ประจำปี 2564 “GTEC Digital China Conference 2021” โดยได้รับความร่วมมือจาก 5 พันธมิตรสำคัญ ไทย-จีน ได้แก่ คณะกรรมการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล และสมาคมการค้าอาเซียน อีคอมเมิร์ซ แอนด์ โลจิสติกส์ รวมถึงได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นแนวหน้าตัวจริงเรื่องไทย-จีนถึง 9 ท่าน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เข้มข้นตลอด 1 วันเต็ม รวมกว่า 9 Sessions พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแสดงสินค้า Chinese Thai Taste Test ทดสอบ วิเคราะห์ ประเมินรสชาติสินค้า SMEs ไทยให้เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนบุกตลาดจีนอย่างครบวงจร

นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ทีเส็บมีคาดหวังให้งาน GTEC Digital China Conference เป็นงานศูนย์กลางการประชุมสัมมนา เพื่อเจรจาจับคู่นานาชาติของสินค้า บริการจากชุมชนและ SMEs ของภูมิภาค GMS หรือ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ ในอนาคต โดยการใช้กลไกไมซ์เป็นเครื่องมือ ให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการสินค้า และบริการจากชุมชนเข้ากับระบบพาณิชย์อิเลกโทรนิค ภายใต้แนวคิด “ระเบียงเศรษฐกิจดิจิทัล” ที่จะก่อให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงกันทั่วทั้งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งทีเส็บมีแผนพัฒนางาน GTEC Digital China Conference สู่งานศูนย์กลางการพัฒนาสินค้าและบริการ SMEs ระดับภูมิภาค ซึ่งจะทำให้เกิดการติดต่อค้าขายสินค้าและบริการของประเทศในกลุ่ม CLMVT เข้ากับ Platform Ecommerce จากจีน โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงาน และทีเส็บ มีบทบาทในการเป็นผู้ร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจ หรือ Co-creator of business opportunities ผ่านการจัดงานไมซ์ โดยโครงการ GTEC จึงเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนอีกงานหนึ่ง”

ด้านนายปฐม อินทโรดม กรรมการบริหาร บริษัท เทค อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จํากัด และ กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ด้วยพันธกิจสำคัญของสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือการเพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจไทยด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวของภาคธุรกิจไทย-อาเซียน-จีนได้อย่างดีเยี่ยม”

นางสาวกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทค อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จํากัด กรรมการสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และผู้ร่วมสร้างหลักสูตร Alibaba Master CEO Program เปิดเผยว่า “ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การซื้อขายออนไลน์ในประเทศและการค้าขายข้ามพรมแดนกลายเป็นช่องทางที่สำคัญที่สุดการจำหน่ายและกระจายสินค้า โดยเฉพาะการเชื่อมไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงจากจีน ผ่านทางช่องทาง e-Commerce แต่เนื่องจากมีผู้ประกอบการ SMEs ไทยจำนวนมาก ยังขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมความต้องการสินค้าที่แท้จริงจากผู้บริโภคชาวจีน ดังนั้น TeC Thailand e-Business Center ศูนย์ e-Business ด้านการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แห่งแรกของประเทศไทย มีพันธกิจที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการขยายธุรกิจออนไลน์ในไทย และขยายตลาดสู่จีน-โลก มุ่งหวังในการร่วมสร้างงานนี้เพื่อเป็นพื้นที่ในการให้คำแนะนำ ให้องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญไทย-จีน เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปพัฒนาสินค้าของตนเพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาด e-Commerce ให้ประเทศไทยเป็นจุดกระจายสินค้าให้แก่อาเซียนเพื่อเข้าสู่ตลาดจีน ขยายฐานสู่ผู้บริโภคคนจีนกว่า 1,400 ล้านคนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” (จะมีการปรับอีกครั้งหนึ่ง)


ขณะที่นาย XIE JIAKAI, Director of Shenzhen Chamber of Commerce Association of Thailand ในฐานะนักธุรกิจไทย-จีน และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจีน หนึ่งในวิทยากรให้งานสัมมนาครั้งนี้ กล่าวเสริมว่า “ตลาดจีนมีความหลากหลายมาก พฤติกรรมความชอบของคนจีนในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิถีชีวิต ความชอบ พฤติกรรมการบริโภค วัฒนธรรมจีน หรือแม้กระทั่งมารยาททางการค้ากับคู่ค้าชาวจีน ทำให้ผู้ประกอบการบางรายไม่ประสบความสำเร็จในการต่อยอดสินค้าและบริการของตนบน e-Commerce ของจีน ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก แต่อยากบอกผู้ประกอบการทุกท่านว่าอย่าเพิ่งถอดใจในการบุกตลาดจีน เพราะตลาดจีนพร้อมเปิดรับสินค้าจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศไทยและผู้ประกอบการชาวไทยทุกท่าน ด้วยประสบการณ์ของผม มองว่าการทำการตลาดในจีนนั้นไม่ยาก หากท่านเข้าใจและศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนในแต่ละมณฑลท้องถิ่นอย่างแท้จริง”


ในงานครั้งนี้ เป็นการอัพเดตเทรนด์จีนผู้นำโลกดิจิทัล เจาะลึกช่องทางบุกตลาดจีนอย่างมืออาชีพ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับท่านผู้ประกอบการไทย 9 วิทยากรชั้นนำ อาทิ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร อดีตอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ กรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน | Mr. Sam Chung, Head of Global Marketing & Business Development at Konvy, Head of Project Marketing & Strategy at Country Garden Group ซึ่งจะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากการบุกตลาดจีน รวมถึงการทำงานกับนักธุรกิจจีน ให้ทุกคนเข้าใจ “จีน” จริง ๆ แบบที่ Google หรือ Baidu ไม่ได้กล่าวไว้เพื่อให้ทุกท่านบุกตลาดจีนและรับมือลูกค้าชาวจีนได้อย่างมืออาชีพ โดยเป้าหมายการจัดงานเพื่อเป็นเวทีในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือพัฒนาสินค้า บริการให้กับผู้ประกอบการไทย ได้ทราบถึงพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคตลาดจีนว่า จากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น ตลาดจีนต้องการสินค้าประเภทใด และมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคออนไลน์ชาวจีนอย่างแท้จริง โดยท่านสามารถรับชมวิดีโอบันทึกการสัมมนาย้อนหลังได้โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Facebook: Thailand e-business centre – TeC l LINEOA: @TecWorld l โทร 098-284-5171 เวลาทำการ จ-ศ 9.30-18.30น.