มิถุนายน 13, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

มิวเซียมสยาม ขอพาไปพบกับตรรกะแห่งความหวัง ชวนเรียนรู้สังคมไทยและปรากฏการณ์หวย ในนิทรรศการหมุนเวียนประจำปี “หวยแหลก แตกประเด็นคนเล่นหวย”

มิวเซียมสยาม จัดนิทรรศการสุดพิเศษประจำปี “หวยแหลก แตกประเด็นคนเล่นหวย” โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ชวนคนไทยไปเรียนรู้สังคมไทย ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ปรากฏการณ์หวยระดับประเทศที่เชื่อมโยงคนไทย โดยนิทรรศการจะบอกเล่าเรื่องราวกำเนิดความเป็นมาของหวย ลอตเตอรื่ สลากกินแบ่งรัฐบาล โครงสร้างการตลาดของหวย การกำหนดกลไกทางการตลาดของกลุ่มยี่ปั๊ว ชีวิตคนขายเร่ และวิถีชีวิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ที่สอดแทรกสาระความรู้ ไปพร้อมกับความสนุก และกิจกรรมในรูปแบบ PLAY + LEARN มาร่วมเปิดประตูดวงไปด้วยกัน ตั้งแต่วันนี้  – 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มิวเซียมสยาม MRT สนามไชย ทางออก 1

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวว่า “ในทุกปีมิวเซียมสยามจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งเป็นนิทรรศการระยะเวลา 3-5 เดือน อย่างที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการ “ล่อง รอย ราชดำเนิน: นิทรรศการผสานวัย” นิทรรศการ “พระนคร on the Move”: “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” เป็นต้น ภายใต้แนวคิดการจัดนิทรรศการเพื่อจุดประกายและสร้างเสียงสะท้อนแก่สังคม ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ การหยิบยกเรื่องราวประวัติศาสตร์สังคม วิถีชีวิตความเป็นไทย รวมถึงกระแสสังคมในประเด็นต่างๆ มาพัฒนาเนื้อหาและนำเสนอผ่านรูปแบบ นิทรรศการที่มุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม ผ่านสื่อที่หลากหลาย ที่จะสามารถส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ และเข้าใจในประเด็นดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ตลอดจนจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ให้ผู้เข้าชมได้สนุกและพัฒนาความคิด หรือได้เกิดแรงกระเพื่อมเชิงบวกทางสังคมต่อประเด็นนั้นๆ

สำหรับปี 2564 นี้ มิวเซียมสยาม ได้เลือกประเด็นการจัดแสดง นิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง “หวยแหลก แตกประเด็นคนเล่นหวย” เพื่อต้องการให้คนไทยได้เรียนรู้สังคมผ่านเรื่องราวของหวยและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับหวย โดยเนื้อในนิทรรศการแบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ การเกิดขึ้นของหวย ลอตเตอรี่  พ่อค้าคนกลางใน การจัดจำหน่าย  พ่อค้าเร่ขายหวย และกลุ่มคนซื้อ เพื่อให้เราเห็นถึงมุมมองและโครงสร้างต่าง ๆ โดยการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ทางทีมพัฒนาก็ได้จัดในรูปแบบการวางเนื้อหาเป็นลำดับเพื่อให้ผู้ชมสามารถ  เรียนรู้สังคมไทยผ่านหวยเป็นเรื่องร้อยเรียงกัน อาทิ การเกิดขึ้นของหวย โครงสร้างการตลาดของหวย การกำหนดกลไกทางการตลาด ชีวิตคนขายเร่ และประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ที่ขาดไม่ได้กับอีกประเด็นคือ เราจะเห็นถึงความเชื่อมโยงในเรื่องราวความเชื่อในศาสตร์ต่างๆ ของผู้ซื้อหวย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อทางศาสนา เทวดา ผี หรือสิ่งเหนือธรรมชาติมากมายตามความเชื่อของแต่ละคน เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในสังคมไทยตั้งแต่อดีตที่มาจนถึงปัจจุบัน  การแสดงในแต่ละโซนจะมีกิมมิคและเทคนิคเพื่อเสริมการเรียนในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ หรือ Discovery Museum  โดยการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่ได้ร่วมสนับสนุนวัตถุจัดแสดงและเนื้อหาต่างๆ ที่ทำให้นิทรรศการนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมประกอบนิทรรศการให้ได้ร่วมสนุกไปด้วยกันอีกมากมายทั้งกิจกรรมเชิงพื้นที่และกิจกรรมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น workshop งานเสวนา และได้ร่วมมือกับศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษ วัดห้วยหมู จัดกิจกรรม “ส่งต่อความหวัง” โดยจะเชิญชวนให้บริจาคสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ใช่แล้วส่งมอบให้กับทางหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของเพื่อเสริมสร้างทักษะและรายได้ให้แก่เด็กพิเศษอีกด้วย

สำหรับช่วงเวลาการจัดแสดงนิทรรศการฯ สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดทุกวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารนิทรรศการมิวเซียมสยาม (MRT สนามไชย ทางออก 1)

ทั้งนี้ มิวเซียมสยามมีการจัดการดูแลและให้ความสำคัญกับผู้ที่มาเข้าชมนิทรรศการฯ ด้วยมาตรการด้านสุขอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ทางเข้าชมนิทรรศการฯ มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ไปจนถึงการทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณในพื้นที่และจำกัดการเข้าชม 20 ท่าน/รอบ สอบถามข้อมูลและติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/museumsiamfan และ www.museumsiam.org หรือโทร 02-225-2777