May 20, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

“คามาลายา” ไมซ์บูม! หลังกลุ่มองค์กรให้ความสนใจด้านสุขภาพสร้างแรงจูงใจ

“คามาลายา” (Kamalaya Wellness Sanctuary & Holistic Spa) อาณาจักรสำหรับคนรักสุขภาพ เปิดเผยว่า บริษัทต่าง ๆ ในไทยหันมาใช้โปรแกรมแรงจูงใจเพื่อสุขภาพมากขึ้น เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ ผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) บนเกาะสมุยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และคาดว่าแนวโน้มสูงขึ้นต่อไปในอนาคต

บรูซ ไรด์ (Bruce Ryde) ผู้จัดการทั่วไปและนักกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategist) คามาลายา กล่าวว่า “คามาลายา” ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากผู้นำของบริษัท สถานทูต และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่มอบหมายให้ “คามาลายา” พัฒนาโปรแกรมการสร้างทีม (Team Building) แบบมืออาชีพ และการให้คำปรึกษาส่วนตัว และมีการสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งคาดว่า สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายตลาดองค์กรของคามาลายา จะมากกว่า 30% ในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากประมาณ 20% ในยุคก่อนการระบาดของโควิด-19”

การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสู่ตลาดในประเทศและไมซ์ (MICE) นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนสำหรับ “คามาลายา” โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มลูกค้าของ “คามาลายา” ยังรวมถึงผู้นำองค์กรระดับโลก นักการเมือง และราชวงศ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวโน้ม “การพักผ่อนเพื่อสุขภาพ” ในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันกระแสนี้กลายเป็นกระแสหลักมากขึ้นเนื่องจากผู้บริหารในทุกระดับพยายามที่จะบรรลุความรู้สึกสงบภายใน

“บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกได้รับความตึงเครียดจากการหยุดงานที่ยาวนานและนโยบายการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกขาดการเชื่อมต่อระหว่างทีมของพวกเขา เป็นผลให้ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลต่างมองหาโซลูชั่นสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการความตึงเครียดดังกล่าวของทีม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตลาดองค์กรที่มาใช้บริการที่ “คามาลายา” ต่างเน้นโปรแกรมการลดความเครียด การเปลี่ยนแปลงของทีม และการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปัจจุบัน คามาลายา มีโปรแกรมที่แตกต่างกันถึง 17 โปรแกรมสำหรับเฉพาะบุคคล และที่เหมาะสำหรับกลุ่มหรือทีม โดยสามารถเดินทางมาที่รีสอร์ท หรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ “Kamalaya Connect” ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ได้จากทุกที่ทั่วโลก”  บรูซกล่าว

ทั้งนี้ จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปี 2563 – 2564 ทำให้คนทั่วโลกเกิดความสนใจ “การพักผ่อนด้านสุขภาพแบบองค์รวม” มากขึ้น ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มตลาดองค์กรและตลาดไมซ์ (MICE) ซึ่งเป็นปัจจัยที่คาดว่า สัดส่วนผู้เข้าพักซึ่งเป็นกลุ่มองค์ทั้งจากไทยและต่างประเทศของ “คามาลายา” ที่สูงขึ้นเกือบ 1 ใน 3 ของธุรกิจภาพรวมในปี 2565 และสุขภาพจะเป็นปัจจัยสำคัญของวาระการประชุมและแผนการเดินทางซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่า จะเติบโตอย่างมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

You may have missed