มิถุนายน 14, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นำ สวปอ.มส.SML2 จัดกิจกรรม “มอบร้านเสริมสวย สิ่งของเมล็ดพันธ์พืช ณ บ้านสิชล

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นำ สวปอ.มส.SML2 จัดกิจกรรม “มอบร้านเสริมสวย สิ่งของเมล็ดพันธ์พืช ณ บ้านสิชล
ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นำ สวปอ.มส.SML2 จัดกิจกรรม “มอบร้านเสริมสวย สิ่งของเมล็ดพันธ์พืช ณ บ้านสิชล โดยมีกิจกรรม ”SML 2……ปันนำ้ใจเพื่อสังคม”เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือบุคคลผู้ด้อยโอกาส,คนไร้ที่พึ่ง,คนเร่ร่อน ณ .บ้านสิชล สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาฯร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตให้กับสมาชิกบ้านสิชล

ในโอกาสนี้ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทยและประธาน ชลาชล กรุ๊ป และคณะนักศึกษาฯ ได้ร่วมพิธีมอบห้องเสริมสวย SML2 Salon พร้อมทั้งหลักสูตรอบรมวิชาชีพช่างทำผม โดยครูช่างทำผมจากสถาบัน ชลาชล ร่วมอบรมสอนทักษะให้กับสมาชิกบ้านสิชล เพื่อให้มีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประกอบวิชาชีพและพึ่งตนเองได้ต่อไป พร้อมกันนี้ได้มอบผลิตภัณฑ์ Lolane เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนด้วย

กิจกรรม”SML2…..ปันน้ำใจเพื่อสังคม” ช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้ คณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง(สวปอ.มส.SML2)มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมไทยให้มีรากฐานที่มั่นคงของประเทศสืบไป