กรกฎาคม 17, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

Inter Express ตั้งเป้า ปั้นแบรนด์สู่เบอร์หนึ่งด้านการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

Inter Express ตอกย้ำความเป็นผู้นำขนส่งควบคุมอุณหภูมิ เผยมีส่วนแบ่งตลาดกว่า 70 % ตั้งเป้า ก้าวสู่ผู้นำทางด้านการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ แช่เย็น แช่แข็ง ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ผนวกความเชี่ยวชาญ โดยมุ่งให้บริการการขนส่งพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ INTER PACK (บริการแพ็คพร้อมส่ง) , INTER COOL (บริการขนส่งกล่องกระดาษเย็น) และ INTER FOAM (บริการขนส่งกล่องโฟม) เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกประเภท ภายใต้แนวคิด “รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย”

นายอภิวัฒน์ วนารมย์วิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด กล่าวว่า INTER EXPRESS LOGISTICS ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ สั่งสมประสบการณ์จนเป็นเจ้าตลาดในการให้บริการขนส่งสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดกว่า 70% ในประเทศไทย เมื่อธุรกิจอีคอมเมิร์ซเข้ามามีบทบาท ส่งผลให้ธุรกิจขนส่งเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่ง INTER EXPRESS LOGISTICS ได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ รุกเปิดให้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบเร่งด่วนแบบเต็มรูปแบบเป็นรายแรกๆ ในรูปแบบ ควบคุมอุณหภูมิ แช่เย็น แช่แข็ง ให้กับสินค้าประเภทอาหาร ส่งถึงหน้าบ้านแบบ Door 2 Door  

ในปัจจุบัน INTER EXPRESS LOGISTICS เป็นผู้ให้บริการขนส่งพัสดุแบบด่วนส่งตรงถึงหน้าบ้านทั่วประเทศ โดยบริการให้เลือกหลากหลาย ได้แก่ การขนส่งพัสดุทั่วไป ด้วยบริการ NORMAL/EXPRESS DELIVERY และ การขนส่งพัสดุแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 3 บริการ คือ INTER PACK (บริการแพ็คพร้อมส่ง) , INTER COOL (บริการขนส่งกล่องกระดาษเย็น) และ INTER FOAM (บริการขนส่งกล่องโฟม) เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดใหญ่ หรือ บุคคลทั่วไป ทั้งนี้  ไม่จำกัดจำนวนพัสดุในการส่ง แค่เพียง 1 กล่อง INTER EXPRESS LOGISTICS ยินดีให้บริการจัดส่งได้ทั่วประเทศ

“INTER EXPRESS LOGISTICS เริ่มต้นการทำธุรกิจจากขนาดเล็ก และ เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง กล้าที่จะทดลองในสิ่งใหม่ จึงทำให้ INTER EXPRESS LOGISTICS สนใจศึกษา ทดลอง และเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน  โดยริเริ่มขนส่งสินค้าจากอีกที่หนึ่งสู่อีกที่หนึ่ง ด้วยระบบโลจิสติกส์ที่มีความแตกต่างจากเดิม ให้ความสำคัญต่อการวางแผน ผ่านกลยุทธ์ในการบริหารจัดการและการให้บริการกับลูกค้า โดยเฉพาะเรื่องการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เพราะมีความสำคัญต่อการกระจายสินค้ายาและเวชภัณฑ์อย่างมาก จึงทำให้ INTER EXPRESS LOGISTICS  กลายเป็นที่ยอมรับ ในฐานะผู้ใช้บริการในการขนส่งสินค้ายาและเวชภัณฑ์อันดับต้นๆ ของประเทศไทย

นายอภิวัฒน์ วนารมย์วิวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่ผ่านมา INTER EXPRESS LOGISTICS ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างมากมาโดยตลอด ทั้งนี้ก็ต้องมาพร้อมมาตรฐานในการให้บริการที่ดีด้วย เพราะสินค้าหลักที่ทาง INTER EXPRESS LOGISTICS ให้บริการขนส่งอยู่นั้น ล้วนเป็นสินค้าที่มีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก เช่น ยา, เวชภัณฑ์, เครื่องสำอาง ที่ต้องการการจัดการดูแลตามมาตรฐานการกระจายสินค้ายาและเวชภัณฑ์ หรือวัตถุดิบอาหาร, อาหารพร้อมทาน, เครื่องดื่ม ที่ต้องการการดูแลสินค้าอีกรูปแบบหนึ่ง ตามมาตรฐานการจัดการสินค้าประเภทอาหาร

“INTER EXPRESS LOGISTICS มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ บนความมุ่งมั่น ในการพัฒนาสู่การเป็นบริษัทขนส่งที่ได้มาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้ง ลงทุนในการนำนวัตกรรม, เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่สั่งสมมาตลอดการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยบริการที่ “รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย”

INTER EXPRESS LOGISTICS ได้พัฒนาด้านการให้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิในทุก ๆ มิติ ทั้งด้านศูนย์กระจายสินค้า, รถกระจายสินค้า, บุคลากร, ระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานในการจัดส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิในระดับสากล โดยในการขนส่งสินค้าทั้งประเภทยาและเวชภัณฑ์ หรือสินค้าประเภทอาหาร ต่างก็มีข้อกำหนดวิธีการจัดการสินค้าที่แตกต่างกัน อย่างเช่นสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ จะต้องจัดการสินค้าภายใต้ข้อกำหนด มาตรฐาน GDP ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์โดยตรง และสินค้าที่จะเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร, อาหาร ก็จะมีมาตรฐาน Q Coldchain ที่จะเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร, อาหาร ที่ต้องขนส่งด้วยรถบรรทุกควบคุมอุณหภูมิ จึงทำให้เราต้องจัดเตรียมทั้งด้านสถานที่, ยานพาหนะขนส่ง, บุคลากร ให้เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้ให้ตรงตามประเภทสินค้านั้น ๆ ”

INTER EXPRESS LOGISTICS จึงมีความพร้อมทั้งทางด้านอาคารสถานที่ และยานพาหนะขนส่ง ที่จะต้องมีความเหมาะสมทั้งด้านความสะอาด และปลอดภัยจากการปนเปื้อน อีกทั้งยังต้องมีการจัดการดูแลเรื่องการควบคุมอุณหภูมิเป็นอย่างดี และด้วยประสบการณ์ในการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิเป็นอย่างดี ทำให้ INTER EXPRESS LOGISTICS มีความเชี่ยวชาญในการจัดการ และสามารถดูแลพัสดุของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และวิสัยทัศน์ขององค์กร ที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเอง อีกทั้งยังทดลองในสิ่งใหม่ ๆ เมื่อมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่เข้ามา และการมองเห็นความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ได้ตอกย้ำให้กับ INTER EPRESS LOGISTICS ว่าสามารถขึ้นเป็นผู้นำทางด้านการขนส่งควบคุมอุณหภูมิในไทย และสามารถครองใจลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://iel.co.th