กรกฎาคม 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

สนุบสนุนจัดตั้งโรงพยาบาล

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท จาก ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อำนวย เนตยสุภา, ประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการ, สิทธิพล ภู่สมบุญ และ กิตติพงศ์ ปุณณ์ปิยวัฒน์ พร้อมด้วยกรรมการสามคมฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรฯ เพื่อสนับสนุนโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

You may have missed