อนุญาตเผยแพร่เพลง “รักแผ่นดินไทย”

2 กุมภาพันธ์ 2564 : นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมเซ็นสัญญากับนางสาวพรลพัชร นรารัตน์วันชัย ผู้ประพันธ์ เพลง “รักแผ่นดินไทย” ในการอนุญาตเผยแพร่ผลงานเพลงเพื่อใช้เป็นสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ปลูกฝังจิตสำนึกให้รักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแผ่นดินไทย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *