May 20, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ภาคประชาชนและเอกชนจัดงานเสวนาวิชาการพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติครั้งที่ 3 สนับสนุนตั้งกระทรวงพุทธศาสนาและองค์การความร่วมมือพุทธศาสนาโลกเพื่อช่วยดูแลค้ำจุนพระพุทธศาสนา

13 ธันวาคม 2563 ที่ ตึกช้างทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน 24 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร : พระครูมงคลภาวนานุสิฐ กิตติสาโร พระครูปลัดธีรธนัชณฤทธาเมตตธมโม ภาคีเครือข่ายองค์กรพลังชาวพุทธ องค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา มาดามแม่ดร.ต้นบุญวิสาขา และคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดงานเสวนาวิชาการพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ 3 “พระพุทธศาสนา คือ หลักชัยของสังคมไทย กำลังถูกลดทอนคุณค่า คนไทยต้องตื่นรู้ไม่นิ่งดูดาย” เสวนาวิชาการเรื่อง “ประโยชน์การตั้งกระทรวงพุทธศาสนาและองค์การความร่วมมือพุทธศาสนาโลก โดยการขับเคลื่อนจากภาครัฐและภาคประชาชน” โดยมี พล.อ.เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ, ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษเรื่อง “มนุษย์พุทธไทย โชคดีกว่าชนชาติใดในโลก เพราะอะไร” และ เสวนาวิชาการเรื่อง“ประโยชน์การตั้งกระทรวงพุทธศาสนาและองค์การความร่วมมือพุทธศาสนาโลก โดยการขับเคลื่อนจากภาครัฐและภาคประชาชน” โดย พระอาจารย์ภาสกร ภูริวัฑฒโน ภาวิไล ผู้อำนวยการธรรมสถาน ม.เชียงใหม่, ฯพณฯ อุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานรัฐสภา, นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และดร.โฆษิต สุวินิจจิต อดีตประธานบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดีย จำกัดผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์(ผู้ดำเนินการเสวนา)

นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ว่า วันนี้เป็นการเสวนาทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญโดยพระครูปลัดธีรธนัชณฤทธาเมตตธม ท่านเป็นผู้ริเริ่มในการจัดงาน ซึ่งพอท่านเชิญให้มาร่วมเป็นหนึ่งในผู้เสวนาตนก็ตัดสินใจมาร่วมในทันที โดยในการมาครั้งนี้นอกจากจะมาให้กำลังใจท่านพระครูปลัดฯแล้วยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องกระทรวงพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ เรื่องเกี่ยวกับการตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะเรื่องที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นซึ่งการเกิดขึ้นของกระทรวงฯ ตามหลักการเป็นเรื่องที่ดีเพราะมีองค์กรหนึ่งที่จะมาช่วยดูแลค้ำจุนพระพุทธศาสนา ซึ่งรายละเอียดต้องดูกันว่าจะมาช่วยอย่างไร ดูแลอย่างไร

สำหรับแนวทางต่อจากนี้ไปคือต้องมีกระทรวงหรือหน่วยงานที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหา สนับสนุนทุกวัดต้องมีเงินสนับสนุนเพราะถ้าไม่มีเงินสนับสนุนวัดจะอยู่ไม่ได้อย่างแน่นอน ซึ่งกระทรวงพระพุทธศาสนาควรจะต้องมีกรมอัยการฝ่ายพระเพื่อจะช่วยพระสงฆ์ หรือ กรมเปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นกระทรวงที่มีฆราวาสที่จะจัดกิจกรรมช่วยเหลือสนับสนุนพระพุทธศาสนา หรือการที่จะช่วยดูแลกองทุนต่างๆ ของวัด ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้พระสงฆ์จับเงิน แต่ต้องให้พระอยู่สบาย

นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ กล่าวถึงกิจกรรมของตนที่จะจัดขึ้นว่า ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2563 นี้ จะจัด“โครงการบรรพชาอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 2” จำนวน 69 รูป ณ วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ และนอกจากนี้ยังจะมีกิจกรรมสาธยายพระไตรปิฎก 3 วัน 3 คืนระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2563 อีกด้วย

You may have missed