กรกฎาคม 17, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

เอเชีย เอ็กซิบิทชั่นจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาตลอดจนการเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมรถไฟครั้งแรกในรอบปีที่งาน RAIL Asia 2020

“เอเชีย เอ็กซิบิทชั่น”จัด RAIL Asia 2020 ครั้งที่ 8 รูปแบบ New  Normal มิติใหม่รับกระแสสถานการณ์โควิด  ชูจุดเด่นสัมมนาเชิงวิชาการกว่า 10หัวข้อ วิเคราะห์ผลกระทบโควิดกับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม เปิดมุมมองบรรทัดฐานใหม่ของการสื่อสารหลังโควิด หาแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างผู้ประกอบการไทยและนานาประเทศผ่านการพบปะผู้เชี่ยวชาญ กระตุ้นปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งทางรางทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต  ปีนี้ รฟท.ร่วมเป็นเจ้าภาพ  จัดขึ้น 25-26พ.ย. ณ Airport Rail Link Expo Halls มักกะสัน  คาดดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ มั่นใจกระตุ้นการลงทุนในไทย ที่ประเทศเป็นผู้นำ 40 % ของมูลค่าการลงทุนในภูมิภาค 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

    นายเดวิด เอ๊ทคิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย เอ็กซิบิทชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด เปิดเผยว่าในปีนี้  ได้มีการจัดงาน RAIL Asia 2020 ครั้งที่8 งานนิทรรศการแสดงสินค้าเทคโนโลยีรถไฟฟ้า  รถไฟใต้ดิน 25-26พ.ย. ณ Airport Rail Link Expo Halls มักกะสัน ปรับตัวรับสถานการณ์โควิด บูทจัดงานจะเป็นของหน่วยงานภาครัฐ 80%  และที่เหลือ 20 % เป็นบูทของบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย เป็นงานแสดงสินค้าควบคู่กับการสัมมนาเชิงวิชาการ วิเคราะห์ผลกระทบโควิดกับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม เปิดมุมมองบรรทัดฐานใหม่ของการสื่อสารหลังโควิด  การจัดงานในปีนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้าด้านระบบขนส่งทางราง RAIL Asia 2020 และผู้ประกอบการชั้นนำ อาทิ Bombardier Transportation, Voestalpine, Siam Steel, Bangkok Cable,EQHO Talgo, PPS , Tractebel นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการ พร้อมแลกเปลี่ยน นำเสนอผ่านหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ

    นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานสนับสนุนมากมาย  กล่าวคือ กระทรวงคมนาคม พร้อมหน่วยงานภายใต้สังกัด อาทิ กรมการขนส่งทางราง  สำนักนโยบายและแผนการขนส่ง (สนข.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  แอร์พอร์ต เรล ลิ้งก์ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิเช่น บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ศูนย์วิศวกรรมทางราง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (K.U Rail)  สถาบันวิศวกรระบบอาณัติสัญญาณทางราง ประเทศไทย และสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง

           สำหรับไฮไลท์งานปีนี้  ชูจุดเด่นสัมมนาเชิงวิชาการกว่า 10หัวข้อ วิเคราะห์ผลกระทบโควิดกับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม เปิดมุมมองบรรทัดฐานใหม่ของการสื่อสารหลังโควิด หาแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างผู้ประกอบการไทยและนานาประเทศผ่านการพบปะผู้เชี่ยวชาญ กระตุ้นปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งทางรางทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ คาดมูลค่าการลงทุนในภูมิภาค 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  ปัจจุบันโครงการรถไฟความเร็วสูงในไทยจะขยายเส้นทางที่ปัจจุบันระยะทางรวม 4,000 กม., พัฒนาระบบสัญญาณและโทรคมนาคมทั่วทั้งเครือข่าย ขยายขีดความสามารถงานบำรุงรักษารถไฟฟ้า ขยายเส้นทางรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ  14 สายและนำเสนอโครงข่ายรถไฟฟ้ารางเบาในอีกสี่เมือง

          นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  เปิดเผยว่า การขยายตัวและโอกาสในอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย  แผนการลงทุนโครงข่ายรถไฟของไทยประกอบด้วยระบบรถไฟสาธารณะ รถไฟฟ้าโมโนเรล รถไฟฟ้า รถไฟระยะทางไกลและรถไฟความเร็วสูง เป็นโครงการที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ในประเทศไทยรวมถึง บริษัทก่อสร้างและผู้ประกอบการชั้นนำระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพัฒนาทางรถไฟในประเทศไทย

          การเลือกจัดงานแสดงสินค้าระบบขนส่งทางราง RAIL Asia ในประเทศไทยเพื่อการเสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างผู้ประกอบการไทยและนานาประเทศผ่านการพบปะผู้เชี่ยวชาญ การสัมมนาเชิงวิชาการและการเข้าเยี่ยมชมสถานี ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างโครงข่ายระบบขนส่งทางรางทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

         การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการจัดงาน RAIL Asia 2020 ณ มักกะสัน เอ็กซ์โปฮอลล์ เพื่อให้เป็นเวทีรวบรวมผู้ประกอบการ ซัพพลายเออร์ชั้นนำของโลกและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมด้านระบบรางจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เชิงธุรกิจ และหวังว่าจะได้ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่กรุงเทพฯ ในปีนี้

        งาน RAIL Asia ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดงาน ที่พิจารณาถึงอนาคตของอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางของอาเซียนหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 แนวทางที่ดำเนินอยู่จะเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก   จะมีการกำหนดจุดยืนที่ชัดเจนเพื่ออยู่ในตำแหน่งผู้นำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียนที่การขนส่งทางรางมีการพัฒนาอย่างเห็นเด่นชัด งานของเราถูกจัดขึ้นที่ประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน เหตุนี้จึงเป็นโอกาสและประสบการณ์อันมีค่ายิ่งที่จะมีงานแสดงสินค้าที่รองรับความต้องการที่แท้จริงของอุตสาหกรรม และเป็นเวทีที่เปิดให้ทุกระดับอุตสาหกรรมมีการพูดคุยเปิดใจได้อย่างเต็มที่เพื่อนำอุตสาหกรรมระบบรางกลับคืนสู่ความร่วมมือร่วมใจกัน ซึ่งผู้ร่วมการพูดคุยดังกล่าวจะรวมทั้งผู้ผลิต, ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก,  ผู้รับเหมา, หน่วยงานภาครัฐ, ผู้ให้บริการเดินรถ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

              ศ. ดร. จอห์นโรเบิร์ตส์ประธาน KURail – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพฯ UIC (International Union of Railways) ทูตการศึกษาประจำประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านเทคโนโลยีระบบรางและความปลอดภัยในการชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพฯ  เปิดเผยว่าแนวคิดของงาน RAIL Asia 2020 ครั้งนี้ จะเป็น “อุตสาหกรรมระบบรางหลังสภาวะการณ์โควิด 19” ส่วนในภาคการประชุมของงานจะมีการนำเสนอหัวข้อเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักดังกล่าว และเปิดโอกาสให้มีการซักถาม แสดงความเห็น และมีการรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่ง KURail จะนำเข้าสู่อุตสาหกรรมและฝ่ายที่เกี่ยวข้องของภาครัฐเพื่อวางแผนความร่วมมือในประชาคมอาเซียนต่อไป ขณะที่ส่วนภาคอุตสาหกรรม เราจะมีแนวทางนำเสนอที่หลากหลายในเรื่องการสื่อสาร การให้ความรู้ และการทำธุรกิจกันอย่างไรในอนาคต โดยจะเน้นที่การประชุมผ่านทางวิดีโอมากขึ้น และแนวทางที่เราใช้ติดต่อกันที่ได้เปลี่ยนไปแล้วตามที่ได้ยกเป็นประเด็นไว้ในการประชุม

           มั่นใจได้ว่า งานแสดงและการประชุมด้านระบบขนส่งทางราง RAIL Asia 2020 จะเป็นเวทีให้ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วของเอเชีย ด้วยเหตุผลสำคัญๆ ดังนี้

             ช่วงเวลา  RAIL Asia ปีที่8 ครั้งนี้ ได้หวนคืนสู่ช่วงปลาย พ.ย อันถือเป็นเวลาที่ยอดเยี่ยมของธุรกิจและอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางในไทยและอีกหลายโครงการที่มีการเชื่อมต่อกันทั่วภูมิภาค ทั้งนี้ในงานครั้งนี้จะมีรายการดูงานนอกสถานที่ด้วยการพาไปเยี่ยมชมสถานีกลางบางซื่อก่อนวันแสดงงานจริงอีกด้วย

         การสนับสนุน RAIL Asia 2020 เป็นงานแสดงและการประชุมด้านระบบขนส่งทางรางงระดับนานาชาติที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการงานเดียวจาก กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานใหม่ล่าสุดอย่างกรมขนส่งทางราง ร่วมด้วยหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ให้บริการเดินรถที่มีอยู่ด้วย

           ผู้ชมงาน  มากกว่า 3,000 คนของผู้อยู่ในแวดวงอุสาหกรรมระบบรางจากทั่วประเทศไทย มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และจากที่อื่นๆในภูมิภาคเอเชีย ที่ถูกคาดว่าจะเดินทางมาชมงาน ที่ถูกจัดขึ้น ณ มหานครที่เป็นศูนย์กลางขนส่งด้วยระบบรางอย่าง แอร์พอร์ต เรล ลิ้งก์ รถไฟฟ้าใต้ดิน และโครงการรถไฟฟ้าอีกหลายเส้นทางหลักด้วยกัน

         ด้าน ศ. ดร. วิชัย ศิวะโกศิษฐ กรรมการ KURail และประธาน Institution of Railway Signal Engineers Thailand Chapter. กล่าวว่า RAIL Asia มีความสำคัญอย่างยิ่งในปีนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมรถไฟได้รวมตัวกันเป็นครั้งแรกในปี 2020 ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมต่อสร้างสรรค์และปรับเปลี่ยน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของการพัฒนาด้านการขนส่งในขณะนี้

ไฮไลท์เอกสารการประชุมในโครงการ 2 วันฟรี ได้แก่ วิสัยทัศน์และทิศทางอุตสาหกรรมของกระทรวงคมนาคม ในช่วงอนาคตข้างหน้า การลงทุนและการวางแผนรถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย การทบทวนโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียนการทำงานร่วมกันของ UIC สำหรับอาเซียน คุณลักษณะพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและรถไฟความเร็วสูงรวมถึงจุดเด่นที่เน้นโครงการรถไฟในเมืองและเอกสารทางเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีสนับสนุนสำหรับระบบรางในอาเซียน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานโดยลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน  www.railasiaexpo.com ฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิลาวรรณ 086 981 9694 , 092 265 9797