มิถุนายน 14, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

“ความร่วมมือด้านวิชาการ”(MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษารวม 13 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย 12 แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ซึ่งกำกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 47 แห่ง ทั่วประเทศ) เพื่อเข้าร่วมโครงการ “ปั้นเจนซี ให้เป็นซีอีโอ From Gen Z to be CEO” ในปี 2564 โดยตั้งเป้าอบรมนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ไว้กว่า 10,000 ราย ทั่วประเทศ จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (สพม.) ซึ่งพิธี ลงนามฯนี้ จัดขึ้นภายในงานสัมมนา “ภาษาอังกฤษปิดดีล Upskill Business Matching Online” โดยครูพี่แอน วิทยากรสอนภาษาอังกฤษชื่อดังในโลกโซเชียล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME และกลุ่มคนเจเนอเรชั่นซี (GEN Z) เข้าถึงคู่ค้าต่างประเทศอย่างมั่นใจ ด้วยการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการให้ใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษในการเจรจาธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการทำกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (Matching Online) และประสบความสำเร็จในการปิดการขายได้อย่างกระชับในระยะเวลาอันจำกัด

พร้อมร่วมรับฟังการมอบแนวทางนโยบายเรื่อง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” และ Gen Z to be CEO โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) จ.นนทบุรี