May 19, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารสถานศึกษา

คุณโจนาธาน ชวิมเมอร์ (คนที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง พร้อมด้วยคุณอลิซาเบ็ธ ธีส์ ครูใหญ่ (คนที่ 7 จากขวา) โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษากว่า 40 ท่าน จากสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ

นอกจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ นักศึกษายังได้รับประโยชน์จากการรับชมเชิงสาธิตถึงการวางแผนและการจัดการด้านอาคารสถานที่ รวมทั้งได้เข้าชมห้องเรียนที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเบซิส ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนวัตกรรมที่มุ่งหวังสู่ความสำเร็จในอนาคตของนักเรียน