กรกฎาคม 17, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

เริ่มแล้ว “สสว. CONNEXT : SME Festival” สัญจรทั่วประเทศคาดสร้างรายได้กว่า 35 ล้านบาท

สสว. เร่งฟื้นเศรษฐกิจในประเทศ มุ่งสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก เดินหน้าจัดงาน  สสว. CONNEXT : SME Festival  “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ให้ SME”ตั้งเป้าสร้างรายได้ให้ SME กว่า 35 ล้านบาท โดยจัดหมุนเวียนทุกภาคทั่วประเทศ

นายวีระพงศ์ มาลัย  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวหลังการแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้า สสว. CONNEXT : SME Festival “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤตสร้างโอกาส ให้ SME” ว่า จากสถานการณ์ภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้แก่ ปัญหาสงครามการค้า และปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินธุรกิจหรือประกอบการได้ตามปกติ

ผอ.สสว. เผยอีกว่า ด้วยเหตุนี้ สสว. ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้ดำเนินโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร หรือ มาตรการ MSME 2020 จำนวน 8 ด้าน 13 มาตรการ เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีรายย่อย และแก้ 5 ปัญหาสำคัญของ SME ทั้งปัญหาแหล่งเงินทุน ความรู้ ทักษะ การบริหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และฟื้นฟูกิจการ โดย 1 ในมาตรการสำคัญที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวคือ มาตรการส่งเสริมด้านการตลาด ด้วยโครงการจัดงานแสดงสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมถึงลดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 2019

นายวีระพงศ์ กล่าวว่า สสว. จึงได้จัดทำโครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศสำหรับเอสเอ็มอีหรือ SME FEST โดยการจัดงานแสดงสินค้าให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสัญจรในภูมิภาคต่าง ๆ ให้เกิดการกระจายรายได้ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ รวมถึงสร้างประสบการณ์ด้านการตลาดและเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันและขยายตลาดได้ โดยร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดงานดังกล่าว

 “งานแสดงสินค้า สสว. CONNEXT : SME Festival “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ให้ SME” ภายใต้โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME FEST เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี / ไมโคร เอสเอ็มอี ภาคการผลิต การค้า และการบริการ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ได้แก่ สงครามการค้าสหรัฐ-จีน และ โควิด-19 จำนวนกว่า 2,000 ราย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อเพิ่มช่องทางในการแสดงและจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี การสร้างโอกาสทางการตลาดและบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการ  รวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับเอสเอ็มอีและกระจายรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนทั่วประเทศ”

สำหรับการจัดงาน สสว. CONNEXT : SME Festival “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ให้ SME” จะจัดขึ้นทั้งหมด 10 ครั้ง ใน 10  จังหวัด คือ ภาคกลาง จังหวัดสมุทรสงคราม ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง และพะเยา ภาคใต้ จังหวัดพัทลุง และยะลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และหนองคาย โดยในวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายนนี้  จะจัดเป็นครั้งแรกที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ลานไทยมุง ตลาดเซฟวัน

เราคาดหวังว่า งานแสดงสินค้า สสว. CONNEXT: SME Festival “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ให้ SME” ครั้งนี้ นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีจากจังหวัดต่าง ๆ อาทิผัดหมี่โคราช จังหวัดนครราชสีมา เครื่องเงินประดับนิล จังหวัดกาญจนบุรี มะม่วงแปรรูป จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด จังหวัดสมุทรสงคราม ผ้าทอไทลื้อ จังหวัดพะเยา กาแฟแม่แจ๋ม จังหวัดลำปาง
ข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง กล้วยผงชาวภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เนื้อปลานิลแปรรูป จังหวัดหนองคาย และลองกองแช่อิ่ม จังหวัดยะลา  ยังเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการมีสถานที่ในการแสดงและจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น เกิดโอกาสในการต่อยอดทางการค้า และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และนำไปสู่การสร้างรายได้ เป็นการกระจายรายได้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการ SME  ซึ่งจะมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์และเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2,000 ราย และคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท” นายวีระพงศ์กล่าวในที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: เจริญไชย จารุกะกุล ส่วนสื่อสารองค์กร สสว.

โทร. 081 615 5450, 02 298 3201 Email : charoenchai@sme.go.th

ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ : บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด

ชื่นกมล ศรีสมโภชน์ โทร. 081 915 5161 Email: salathai@gmail.com

สิรนันท์ ห่อหุ้ม โทร. 087 708 6486 Email: sirananh@gmail.com

กำหนดการจัดงาน  สสว. CONNEXT : SME Festival  “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ให้ SME”