May 19, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ททท. ชูแคมเปญ “10 เส้นทาง เที่ยววัดใกล้กรุง สะสมแต้มบุญอิ่มใจ”เปิดตัว 10 เส้นทางสะสมแต้มบุญใหม่ ชวนให้คนไทยเข้าวัดทำบุญกันมากยิ่งขึ้น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าเชิงรุกฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศทุกมิติภายหลังเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID COVIDCOVID–19 จึงดำเนินกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายใต้ชื่อ “10 เส้นทาง เที่ยววัดใกล้กรุง สะสมแต้มบุญอิ่มใจ” ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2563 ซึ่งมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการทาบุญ ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสร้างมงคลชีวิตและมีการจัดทริป นำร่องจานวนสองเส้นทาง โดยเชิญเหล่าศิลปิน ดารา ผู้สื่อข่าว ร่วมออกเดินทางไปประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ เส้นทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากโดยมีคุณครีม เปรมสินี รัตนโสภา นักแสดงชื่อดังร่วมทริปทำบุญ ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ, วัดหน้าพระเมรุ รวมทั้งล่องเรือโบราณสองฝั่งชมแม่น้ำน้อยจากสุริยันจันทรา เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ More Legacy More Legacy More Legacy ว่าภาคกลางมีความโดดเด่นเรื่องสายน้ำ

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ททท. เล็งเห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงศาสนา อาทิ การไหว้พระ ทำบุญ สามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กลับมามีกำลังใจลุกขึ้นสู้ ที่สำคัญการกระตุ้นการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวยังสามารถกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างดียิ่ง โดย ททท. ได้ให้ความสำคัญการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ โดยเน้นเชิงคุณภาพ ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งภูมิภาคภาคกลางมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาประเภทวัดที่สะท้อนวัฒนธรรม คติ ความเชื่อ ผ่านตำนานเรื่องเล่า และศิลปะทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามจำนวนมาก ได้แก่ วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, กาญจนบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สระบุรี, ชัยนาท, อ่างทอง, สมุทรสงคราม, สมุทรปราการ และสมุทรสาคร”

ทั้งนี้ ททท. ได้ร่วมกับพันธมิตรเสนอขายแพ็คเกจท่องเที่ยวดังกล่าวทางช่องทางออนไลน์ เพื่อเข้าถึงนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่นิยมใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น ผ่านช่องทาง Instagram และ Facebook ของ Merit Explorer จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ,กาญจนบุรี, เพชรบุรี, ราชบุรี และ สมุทรสาคร และช่องทาง IG/FB ของ Matichon Academy จำนวน 5 จังหวัด และช่องทาง ช่องทาง Instagram และ Facebook ของ Matichon Academy จานวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี, อ่างทอง, ชัยนาท, ลพบุรี และ สระบุรี

ตัวอย่างวัดในเส้นทางของโครงการ เส้นทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. วัดนิเวศธรรมประวัติ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนเกาะลอย กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้สร้างขึ้น เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับ บำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อครั้งเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน เป็นวัดพุทธเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างในสถาปัตยกรรมโกธิค ถอดแบบจากโบสถ์คริตศาสนา

2. วัดบางนมโค วัดบางนมโค ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า วัดนี้ถูกสร้างขึ้นปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ในเหตุการณ์คราวเสียกรุงฯ ครั้งที่ 2 กองทัพพม่าได้มาตั้งค่ายล้อมกรุงอยู่โดยรอบ และทาการกวาดต้อนวัวควาย ไปเป็นเสบียงเสียจนเกือบจะหมดสิ้น ชาวบ้านจึงเรียกชุมชนนี้ว่า ล้างนมโค ต่อมาแผลงเป็นบางนมโค วัดบางนมโคจึงทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ด้วยความเมตตาของหลวงพ่อปาน โสนันโส พระสงฆ์ผู้มีความรู้รอบด้านอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่พระธรรม กัมมัฏฐาน การแพทย์แผนโบราณ การสร้างพระ วัดบางนมโคแห่งนี้จึงได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีเรื่องเล่า และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปนรกและสวรรค์ที่สวยงาม เพื่อเตือนใจพุทธศาสนิกชน ซึ่งเป็น Unseen ที่ห้ามพลาด

3. วัดหน้าพระเมรุ หรือ วัดพระเมรุราชิการามวรวิหาร วัดหน้าพระเมรุ หรือ วัดพระเมรุราชิการามวรวิหาร ตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชื่อเดิมว่า “วัดพระเมรุราชการาม” แต่ประชาชนส่วนมากนิยมเรียกกันว่า “วัดหน้าพระเมรุ”วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าทำลาย ด้วยบุญญาธิการอันศักดิ์สิทธ์ แห่งหลวงพ่อพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ พระประธานในอุโบสถ จึงทำให้กรุงศรีอยุธยารอดพ้นจากข้าศึกตลอดมา ควรที่จะมาชมพระบารมี ซึ่งยังมีพระลักษณะคงสภาพเดิมอยู่ทุกส่วน ด้วยเหตุนี้เอง วัดหน้าพระเมรุ จึงมีความสมบูรณ์ที่สุดเมื่อเทียบกับวัดอื่นๆ ในอยุธยา เมื่อครั้งเสียกรุงได้ถูกกองทัพพม่าเผาทำลายเหลือซากให้เราเห็น แต่วัดหน้าพระเมรุ ยังคงไว้ซึ่งความสง่างามจนปัจจุบัน

เส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี

4. วัดไชยชุมพลชนะสงคราม วัดไชยชุมพลชนะสงคราม หรือวัดใต้ เป็นพระอารามหลวง เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน ตั้งอยู่บนเส้นทางการเดินทัพไทย-พม่า จังหวัดกาญจนบุรี จุดเด่นของวัด คือ “เรือเทวดา” เคยเป็นที่ตั้งของเมรุเผาสรีระสังขารของอดีตเจ้าอาวาส ที่ถูกสร้างขึ้นตามคติความเชื่อเป็นรูปเทวดาทรงม้าอยู่ภายหน้ามณฑป เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ทางวัดยังคงอนุรักษ์ไว้ ให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชม

5. วัดเขาสูงแจ่มฟ้า วัดเขาสูงแจ่มฟ้า วัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม สามารถมองกาญจนบุรีจากมุมสูงได้โดยรอบ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ดำปาฏิหาริย์ พระประธาน พระพุทธไสยาสน์ พระนอน องค์ใหญ่ หลวงปู่ทวด พระพิฆเนศวร และ พระโพธิสัตว์กวนอิม มีประชาชนมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้ามากราบไหว้ สักการบูชาอย่างเนืองแน่นตลอดทุกวัน

นอกจากนี้ยังมีวัดใกล้กรุง ให้เราได้อิ่มบุญอิ่มใจ ในเส้นทางจังหวัดอื่นๆ เช่น – เส้นทางจังหวัดชัยนาท : วัดไกลกังวล, วัดพระแก้ว, วัดป่าสัก – เส้นทางจังหวัดลพบุรี : วัดถ้าเขาปรางค์, วัดกริ่นกฐิน, วัดกริ่นกฐิน, วัดห้วยเเก้ว – เส้นทางจังหวัดสระบุรี : วัดป่าสว่างบุญ – เส้นทางจังหวัดอ่างทอง : วัดป่าโมกวรวิหาร, วัดท่าสุทธาวาส, วัดม่วง – เส้นทางจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร : วัดธรรมจริยาภิรมย์, วัดบางกุ้ง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนทุกท่านออกเดินทางท่องเที่ยว ตามแคมเปญ “10 เส้นทาง เที่ยววัดใกล้กรุง สะสมแต้มบุญอิ่มใจ” โดยสามารถสามารถสอบถามรายละเอียดแพ็คเกจทัวร์ราคาพิเศษ เพิ่มเติมได้ที่ Merit Explorer เบอร์โทรศัพท์ 084-536-6456, แอดไลน์ @meritexplorer, Facebook : meritexplorer