September 24, 2023

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ผู้บริหาร-พนักงาน ซี.พี.แลนด์ ประกาศจุดยืน “ซี.พี.แลนด์ องค์กรธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชัน”

วันที่ 15 กันยายน 2563 คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมประกาศจุดยืน “ซี.พี.แลนด์ องค์กรธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชัน” ในฐานะที่ ซี.พี.แลนด์ เป็นส่วนหนึ่งของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ปี 2563 จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดบในปีนี้จัดงานในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data” ชักชวนให้องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการนำ Big Data และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการตรวจสอบ ป้องกัน และปลูกฝังให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

You may have missed