April 19, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนเตรียมจัดงานตลาดนัด SME “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน”กระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มช่องทางจำหน่ายให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เตรียมความพร้อมรองรับยุคเศรษฐกิจตามวิถี New Normal ดึงทุกภาคส่วนร่วมผลักดันและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดและการเงินแก่ธุรกิจเอสเอ็มอี มีกำหนดจัดงานตลาดนัด SME “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน”ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5-7 จังหวัดนนทบุรี  โดยร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เสริมทัพสร้างบรรยากาศการช้อปปิ้งอย่างครบวงจรแบบ 360 องศา

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยถึงที่มาของการจัดงานกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในหน่วยงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย แก้ไขปัญหาการว่างงานจากการชะลอธุรกิจหรือหยุดกิจการกะทันหัน ได้จัดงาน ตลาดนัด SME เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดและการเงินแก่ธุรกิจ SMEs ไทย ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศอยู่ภายใต้การควบคุมได้แล้ว เป็นการช่วยผู้ประกอบการ SME ให้มีพื้นที่และช่องทางในการจำหน่ายสินค้า เพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจให้เกิดขึ้น โดยภายในงานพบกับร้านค้าที่มาร่วมออกงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SME ทั่วไทยที่รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และวิสาหกิจชุมชนกว่า 600 บูธ ประกอบด้วย สินค้าจำพวกอาหารและเกษตรแปรรูป เสื้อผ้า อัญมณี เครื่องประดับ ของใช้และของตกแต่งบ้าน บริการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ในราคาพิเศษ รวมถึงกิจกรรมมากมายบนเวทีที่จะมาสนับสนุนต่อยอดธุรกิจทางการตลาด อาทิ สัมมนาและเวิร์คช็อปเพิ่มพูนความรู้ให้ผู้ประกอบการและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนธุรกิจในรูปแบบ New Normal พร้อมเพิ่มรายได้และเป็นอาชีพสำรองในอนาคต อาทิ SME ต้องรู้ การตลาดบน TikTok โดย TikTok (Thailand) การตลาดออนไลน์ สไตล์ SME โดย Shopee (Thailand) จัดสวนเสริมทิศ พิชิตทางรวย ด้วยฮวงจุ้ย โดย ซินแส เป็นหนึ่ง เป็นต้น อีกทั้งยังมีบูธให้คำปรึกษาจากสถาบันการเงินชั้นนำ ที่จะมาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการฟื้นฟูธุรกิจ แนวทางการปรับตัวให้อยู่รอด ในภาวะปัจจุบัน”

 “ภายในงานยังมี กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มาออกบูธเพื่อให้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำ สนับสนุนด้านเงินทุนและสินเชื่อต่าง ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการผลงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งในช่วงก่อนและหลังโควิด-19 และนิทรรศการของกองทุน ฯ ที่นำเสนอเรื่องราวความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ มาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ครบองค์ความรู้ เพื่อผู้ร่วมงานตลอด 3 วันเต็ม” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปิดท้าย

                ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กระทรวงอุตสาหกรรม www.facebook.com/industryprmoi/ งาน ตลาดนัด SME “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน” จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 4-6 กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5-7

You may have missed