April 19, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

“เทเดย์” พื้นที่เทความทุกข์ที่ FM ONE 103.5

หลายครั้งที่คนเราต้องเจอกับปัญหาชีวิต หรือเรื่องหนักใจ ที่ไม่สามารถบอกใครได้ และเมื่อความทุกข์ไม่ได้รับการระบาย ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข พื้นที่เทความทุกข์จึงเป็นสิ่งสำคัญ FM ONE 103.5 เปิดพื้นที่ให้คุณได้เทความทุกข์ ไปกับ “เทเดย์” รายการที่จะพร้อมเติมกำลังใจดีๆ โดยจะมีนักปรึกษาภาพลักษณ์มือหนึ่งของไทย อาจารย์เอ๋ อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์ ที่จะทำให้คุณมองเห็นคุณค่าในตัวเอง เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำรายการ แต่จะมีผู้เชี่ยวชาญรับเชิญที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพูดคุยกับชาว FM ONE เดือนละครั้ง ในทุกสัปดาห์เราจะเลือก 1 ผู้โชคดีที่ลงทะเบียนเทความทุกข์มา Phone in พูดคุยปรึกษาปัญหาแบบสดๆ กับผู้เชี่ยวชาญ และผู้ฟังสามารถเทความทุกข์ของคุณ พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้เวลา 3 ทุ่มเป็นต้นไปที่ Live Facebook Fanpage FM ONE 103.5 หรือฟังสดที่ FM ONE 103.5 ความสุขรวมไว้ในที่เดียว

You may have missed