วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯมอบแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้แก่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

“คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร. สถิรกร พงศ์พานิชพร้อมด้วยรองคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์และอาจารย์ ดร.ปกเกศ วงศาสุลักษณ์ , อาจารย์ ดร.ไกรวุฒิ กัลวิชา , อาจารย์ ดร.อนุชิต ภานุมาสวิวัฒน์ นำแอลกอฮอล์เจลล้างมือมามอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้พิการทางสมอง ในการป้องกันการติดเชื้อโควิท-19”. โดยมีคุณสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิ ฯ พร้อมด้วยประธานและผู้จัดการของทั้ง 10 ศูนย์ฯ ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้พิการทางสติปัญญา มาร่วมรับบริจาคในครั้งนี้ด้วย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *