“ม.ล.ภัทรสุดา กิติยากร”ร่วมกับมูลนิธิพระยูไลฯมอบเวชภัณฑ์แก่3 รพ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 หม่อมหลวงภัทรสุดา กิติยากร ธิดาในหม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เลขานุการในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ร่วมเดินทางไปกับมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ นำมอบพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าจำลอง และซุ้มประดิษฐาน เวชภัณฑ์และน้ำขิงสมุนไพรต้านไวรัสจำนวน100ขวด พร้อมเจลแอลกอฮอล์ แชมพู สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรฟ้าทะลายโจร สเปรย์สปา ซึ่งเป็นสมุนไพรแก้ปวดเมื่อย คลายเส้นแก่ 3 โรงพยาบาล อีกทั้งเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

โดยเวลา 13.00 น.เดินทางไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีรศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับและรับมอบ

เวลา 14.00 น. เดินทางต่อไปมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์โดยมีศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติรับมอบ

และในเวลา 15.00 น.เดินทางไปมอบที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีพล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯพร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบเพื่อส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยจากไวรัสโควิด-19 เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้การมอบพระพุทธปฏิมาและเวชภัณฑ์ต่างๆนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตามรอยพระโพธิสัตว์ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์

อย่างไรก็ตามทางมูลนิธิฯขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมท่านอื่นๆที่ได้ร่วมบริจาคมาในครั้งนี้ด้วยขอผลบุญที่พึงบังเกิดขึ้นจงมีแด่ทุกท่านเทอญ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *