April 20, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราชฉีดพ่นแอลกอฮอล์ป้องกันโควิด19

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จึงได้มีมาตรการป้องกันให้แก่ลูกค้าโดยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์จากบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและเชื่อถือได้ บริเวณส่วนบริการลูกค้าและห้องประชุมทั้งหมดภายในโรงแรม พร้อมจัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือในจุดต่างๆ ทั่วโรงแรม โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกหลัก และจุดที่มีคน หนาแน่น เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ห้องประชุม และหน้าลิฟท์เพื่อความปลอดภัยสำหรับลูกค้าที่มาพักโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช