มิถุนายน 13, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

LAB Future & BIO Expo 2024 ขับเคลื่อนไบโอเทค การแพทย์ เกษตรอีสาน โชว์นวัตกรรม เครื่องมือแล็บทั่วโลก สร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูง

ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ โดยบริษัท แอดลิบ แมเนจเม้นท์ จำกัด และโกลว์ฟิช ขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยและพันธมิตรในภูมิภาคอีสาน  ผนึกกกำลังสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อยอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพสู่ภาคอีสานและกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง จัดงาน LAB Future & BIO Expo ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนเเก่น (ไคซ์) ภายใต้แนวคิด พลิกอีสานสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง รองรับการเติบโตงานวิจัยพัฒนา วิเคราะห์ทดสอบ ทั้งในภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย รวมทั้งการขยายพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมและระเบียงเศรษฐกิจภาคอีสานในอนาคต คาดจำนวนผู้เข้าชมงาน กว่า 2,500  คน และมูลค่าเจรจาธุรกิจกว่า 350 ล้านบาท 

LAB Future & BIO Expo 2024 งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องมือ นวัตกรรมไบโอเทคและห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง นำผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการฯ จากทั่วโลกมาแสดงภายในงานกว่า 100 บริษัท โดยในปีนี้ ได้ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล จัดพื้นที่เครือข่ายนวัตกรรมและวิจัยรูปแบบใหม่ ตอบรับการวิจัยพัฒนาและการเติบโต BCG ทั่วภาคอีสาน พร้อมร่วมมือกับ AMEICC และ JETRO นำผู้ผลิตด้านนวัตกรรมไบโอเทคการเกษตรและอาหารจากประเทศญี่ปุ่นมาแสดงใน Japan Competency Pavilion และเป็นครั้งแรกที่จะได้นำผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรมอีสานระดับโลกในธุรกิจอาหาร เกษตร ยานยนต์ มาแสดงใน  ISAN Innovation Pavilion ฯลฯ  และการจับคู่ธุรกิจสำหรับผู้ลงทุนและผู้จัดจำหน่ายทั้งในและนอกพื้นที่อีสาน ใน ISAN Innovation Pitching

ภายในงาน ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานสำคัญจัดงานประชุมสัมมนาด้านไบโอเทค การแพทย์ เกษตร อาหาร และการผลิตในทุกมิติ อาทิ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย จัดประชุม ISAN Biotech Conference  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศ จัดสัมมนา MT 2024 Trends: Shaping the Future of Healthcare Services  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุม Novel DMSc Networking for Health and Wellness รวมทั้งการจัดประชุมการจัดการเครื่องมือวัดในระบบคุณภาพและการประเมินผล โดยสถาบันอาหาร และ BOI Forum : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ โดยสำนักงานส่งเสริมการลงทุน พร้อมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากนักวิจัยและผู้เชี่ยวทางห้องปฏิบัติการฯ ใน The Expert Forum

งาน LAB Future & BIO Expo 2024 เปิดให้ลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าวันนี้ที่ www.labfuturexpo.com สอบถามข้อมูลที่  061 023 5454