กรกฎาคม 17, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ทีเซลส์ และ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก ผนึกกำลังเครือข่ายความร่วมมือ เปิดงาน Bio Asia Pacific 2023 พร้อมงาน Thailand LAB INTERNATIONAL และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2023

ทีเซลส์ และ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก ผนึกกำลังเครือข่ายความร่วมมือ เปิดงาน Bio Asia Pacific 2023 พร้อมงาน Thailand LAB INTERNATIONAL และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2023 หนุนอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์และสุขภาพ ของประเทศ

ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก (VNU ASIA PACIFIC) และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เปิดงาน Bio Asia Pacific 2023 ภายใต้แนวคิดPartnership & Collaboration : Bring it to Life รวมพลังจากผู้ประกอบการ นักวิจัย นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติมาไว้ในงานเดียว โดยการจัดงานครั้งนี้ ได้จัดควบคู่กับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL และงาน FutureCHEM INTERNATIONAL 2023 เพื่อสร้าง Life Sciences Ecosystem ที่เอื้อต่อการพัฒนา เชื่อมโยง สนับสนุนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์และสุขภาพของประเทศ ที่ครอบคลุมทั้ง Life Sciences, Bio Tech, Med Tech, Digital Health, Precision Medicine, Biopharma และ Smart Health Services รวมถึงกิจกรรมความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อผลักดันผลงานวิจัยออกสู่ตลาด และสร้างโอกาสการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการกลุ่ม Startup และ SMEs โดย ภายในงานพบกับ

ดร.จิตต์พร ธรรมจินดา

การจัดนิทรรศการและการประชุมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น Cryogenic Storage in the era of GMP and GXP,  Advanced Antibody Discovery Platform for Biomedical Innovations,  ATMP Consortium Ignition: Reinforcing Collaboration and Harmonization to Unlock ATMPs Development in Thailand, มาตรฐาน AI ทางการแพทย์ AI Medical Standard Guidelines, Thailand Stem Cell Research Landscape: Unlocking Innovations in Medicine, Topical issues in biotechnology and health-related patenting in Europe เป็นต้น

Mr. Igor Palka

กิจกรรม Pitch & Partner การเปิดเวทีให้กับกลุ่ม Startup กลุ่มผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ร่วมประกวดแนวคิด ผลงานและแผนธุรกิจ ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อให้สามารถพัฒนาและขยายสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยมีผู้ประกอบการที่เข้ารอบเพื่อชิงสุดยอดนวัตกรรมและผลงาน ได้แก่

-Preceptor AI (Research team)

-RuOk? (Research team)

-MMAT (Research team)

-บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด

-บริษัท คอสมินา จำกัด

-บริษัท อควาเทรค โซลูชั่น จำกัด

-Panacura medtech

-บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์.คอสเมติคส์

-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูวนาถศิริ

-บริษัท เซ็ลเทค พลัส จำกัด

-Nicety Nine Co., Ltd.

-M POWER WHEEL CO., LTD.

กิจกรรม Company Presentations การนำเสนอผลงานและอัปเดตความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัท 10 ชั้นนำ เพื่อแสวงหาความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ต่อยอดสู่การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่

1.P95 South East Asia

2.IC Biomedical

3.GenScript

4.Formulytica Pty Ltd

5.Blue Oak

6. Automated Tissue Kulture (ATK)

7.Tropicana Oil Co., Ltd.

8.Nature Benefit Co., Ltd.

9.Aesthetic Plus Co., Ltd.

10.Genfosis

การลงนามความร่วมมือ (MOU) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Thailand OECD-GLP Preclinical Testing (TOPT) Network เครือข่ายผู้ให้บริการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ยา วัคซีน เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง สารเคมีในอุตสาหกรรม วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุเติมในอาหารสัตว์ สารฆ่าหรือกำจัดสิ่งมีชีวิต และยาฆ่าแมลง โดยมีหน่วยงานในเครือข่ายที่เข้าร่วม ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการไทย โดยการให้บริการทดสอบนี้ ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศสมาชิก OECD และภาคีสมทบ รวม 45 ประเทศ

นอกจากนี้ การจัดงาน Bio Asia Pacific 2023 ยังมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ทีเซลส์ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ด้วยการนำเสนอระบบ Business Development Service หรือ BDS ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ทำหน้าที่เป็น E-Marketplace เพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถเลือกรับการบริการหรือรับการพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจในด้านต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ รวมถึงการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์และเงินสนับสนุนจากการเข้าร่วมงาน Bio Asia Pacific 2023 ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงกลุ่ม Startup ในการต่อยอดและจับคู่ธุรกิจได้เป็นอย่างดี

พบกับงาน Bio Asia Pacific 2023 กับการผนึกพลังความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ การแพทย์และสุขภาพ ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 102-104 ไบเทค กรุงเทพฯ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bioasiapacific.com