มิถุนายน 13, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

“Pakk Taii Design Week 2023”ดัน ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์’ ยกระดับธุรกิจของภาคใต้ด้วยครีเอเตอร์ สู่ Soft Power ระดับสากล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เตรียมจัดงานเทศกาลการออกแบบสุดสร้างสรรค์ครั้งแรกในภาคใต้ กับ “เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2566” หรือ “Pakk Taii Design Week 2023” ระหว่างวันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2566 ใน 3 พื้นที่หลักของจังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด ‘The Next Spring หลบเริน แล้วผลิบาน’ ผลักดันให้ภาคใต้ “น่าอยู่ น่าลงทุน น่าท่องเที่ยว” ด้วย “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ให้เมืองปักษ์ใต้ เป็นพื้นที่แห่งโอกาสทางธุรกิจ ส่งเสริมสินค้าและบริการจาก 14 นักสร้างสรรค์จากปักษ์ใต้ ผ่านการจัดกิจกรรม กว่า 100 โปรแกรม ทั้งมหรสพ ศิลปะการแสดง ดนตรี ศิลปะการจัดวาง ศิลปะการจัดแสดงแสงไฟ เสวนา เวิร์กช็อป ตั้งเป้าต่อยอดสินทรัพย์และผลผลิตทางวัฒนธรรมเดิมที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ มาสร้างให้เกิดมูลค่าทางความคิดสร้างสรรค์ (Value Creation) กระตุ้นรายได้การท่องเที่ยว สู่การเป็นทรัพยากร Soft Power ปลุกความมีชีวิตชีวา ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาทตลอดการจัดเทศกาลฯ

CEA เปิดแพลตฟอร์มใหม่ “Pakk Taii Design Week 2023” แสดงศักยภาพของภาคใต้

ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) กล่าวว่า “เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2566” หรือ “Pakk Taii Design Week 2023” จะเป็นเทศกาลฯ ที่ช่วยยกระดับศักยภาพของภาคใต้ ด้วยการจับมือกับนักสร้างสรรค์ 14 จังหวัด ให้กลับมาพัฒนา
บ้านเกิด ตั้งเป้าต่อยอดสินทรัพย์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ผลักดันศักยภาพคนท้องถิ่น นักสร้างสรรค์ นักพัฒนา ผู้ประกอบการท้องถิ่น ภายใต้ธีม ‘The Next Spring หลบเริน แล้วผลิบาน’ ซึ่งจะจัดอยู่ทั่วพื้นที่ 3 พื้นที่หลักของจังหวัดสงขลา ได้แก่ ย่านเมืองเก่าสงขลา ท่าเรือแหลมสน ชุมชนหัวเขา ตัวเมืองหาดใหญ่ พร้อมกับกิจกรรมในจังหวัดอื่น ๆ ของภาคใต้ ได้แก่ ย่านทับเที่ยง จังหวัดตรัง และย่านอา-รมย์-ดี จังหวัดปัตตานี มุ่งหวังเป็นแพลตฟอร์มยกระดับงานออกแบบ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่

CEA สงขลา ศูนย์กลางเชื่อมต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

CEA ได้วางแผนนำร่องจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านโครงการ เครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย หรือ Thailand Creative District Network (TCDN) จำนวน 6 จังหวัด โดยมุ่งหวังเป็น Operation Center กับจังหวัดอื่น ๆ ข้างเคียง ได้แก่ 1) สงขลา 2) นครศรีธรรมราช 3) พัทลุง 4) ปัตตานี 5) ภูเก็ต และ 6) ตรัง เพื่อให้สามารถพัฒนาและต่อยอดสินทรัพย์ในท้องถิ่น ปลุกเมืองให้ก้าวสู่การเป็น “ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative District) พร้อมผลักดันสู่การเป็น “เมืองสร้างสรรค์” (Creative City) ในอนาคต เช่น
● จังหวัดสงขลา – จัดโครงการนำร่องเตรียมความพร้อมยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดสงขลา ด้วยการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สงขลา (TCDC สงขลา) ภายใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา โดยมีเป้าหมายเปิดให้บริการภายในปี 2567 และโครงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์กับผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในภาคใต้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผลผลิตคุณภาพของท้องถิ่นภาคใต้ เกิดมูลค่าเพิ่มด้วยแนวคิดใหม่ ๆ ของนักสร้างสรรค์ ขยายศักยภาพการจัดจำหน่ายจากเพียงตลาดในประเทศไปสู่ตลาดระดับสากล
● จังหวัดปัตตานี – ร่วมผลักดันโครงการ Pattani Decoded การนำ “เกลือหวานปัตตานี” ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญของพื้นที่ มาตีความตามแง่มุมและความหมายทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจทางความคิดสร้างสรรค์ และจุดประกายการใช้พื้นที่ในย่านเมืองเก่า
● จังหวัดนครศรีธรรมราช – จัดทำโครงการ Creative Nakhon การนำเสน่ห์ “งานคราฟต์” มาต่อยอด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานทักษะฝีมือท้องถิ่น สร้าง อัตลักษณ์งานศิลปะ ส่งเสริมความเป็นท้องถิ่นนิยมให้ไปสู่สากลผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
เปิดแง่มุมตัวแทนนักสร้างสรรค์ปักษ์ใต้ จาก จังหวัดตรัง และย่านเมืองเก่าสงขลา
คุณมนัสนันท์ ทวีวรสุวรรณ และ วิศรุต ทวีวรสุวรรณ หนึ่งในทีมผู้จัดนิทรรศการ และเจ้าของแบรนด์ SARNSARD ได้ร่วมจัด “เถตรัง ครีเอทีฟ วีก” ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดตรัง ภายใต้ เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2566 (Pakk Taii Design Week 2023) ได้กล่าวว่า “การมี Pakk Taii Design Week จะเป็นจุดที่กระตุ้นให้ผู้คนและชุมชนใน จังหวัดนั้น ๆ ได้ตื่นตัวจากความซบเซาของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะหลังจากยุคโควิด ให้ได้ตั้งคำถาม พูดคุย และแสดงตัวตน ผ่านผลงานของนักออกแบบ นักคิด ศิลปินแขนงต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยไม่ได้จำกัด อายุ เพศ อาชีพ หรือแม้แต่ใบปริญญา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดสร้างสรรค์ แบบไร้ขีดจำกัด” นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ งานอย่างโรงพยาบาลตรังชาตะ ให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ของจังหวัด (Creative Space)

ขณะที่ คุณปรก ปฐพีทอง ตัวแทนผู้ประกอบการในย่านเมืองเก่าสงขลา ร้านฮับเซ่ง ได้กล่าวว่า
“ปักษ์ใต้​เป็น​ภาคที่มีอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับช้า การเข้ามาของหน่วยงานหรือองค์กร​ต่าง ๆ โดย​เฉพาะ​ในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่อนข้างน้อย อีกทั้งเข้ามาแบบไม่ต่อเนื่องหรือไม่ได้หวังผลระยะยาว จึงทำให้สงขลา​ในวันนี้ก้าวหน้าอย่างไม่ต่อเนื่อง การที่ CEA และ TCDC เข้ามาย่อมถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็น​การกระตุ้นการรับรู้​ความเป็นไปของปักษ์ใต้ไม่ให้จางหายไป อีกทั้งเป็นแนวทางให้คนรุ่นเก่า​กล้ายอมรับความเปลี่ยนแปลง​และให้​เด็ก​รุ่นใหม่ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทที่สำคัญ​มากขึ้น ก่อให้เกิดการทำงานเพื่อชุมชนและสังคมปักษ์ใต้ของเราได้เป็นอย่างดี

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2566” หรือ “Pakk Taii Design Week 2023” ระหว่างวันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2566 ใน 3 พื้นที่หลักของจังหวัดสงขลา ได้แก่ย่านเมืองเก่าสงขลา ท่าเรือแหลมสน ชุมชนหัวเขา และตัวเมืองหาดใหญ่ พร้อมกับกิจกรรมในจังหวัดอื่น ๆ ของภาคใต้ ได้แก่ ย่านทับเที่ยง จังหวัดตรัง และย่านอา-รมย์-ดี จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.pakktaiidesignweek.com/ptdw2023 , Facebook: Pakk Taii Design Week, Instagram: pakktaiidesignweek

PTDW2023 #PakkTaiiDesignWeek #TheNextSpring #หลบเรินแล้วผลิบาน #EmpoweringPakkTaii