December 8, 2023

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ครั้งแรกในประวัติศาตร์ 3 ศาสนาร่วมกันจารึก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานอนุญาตเชิญลายพระนามและตราอักษรบนถ้วยรางวัล พร้อมลายเซ็นของนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีและมุขนายกยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย มอบให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ เมืองไทย : เมืองพหุวัฒนธรรม ในงาน Muslim Thai Leader 2022

ชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี โดย อิหม่ามวันชัย สละกูดิง ประธานชมรมฯ ดร.คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และประธานอำนวยการจัดงานฯ นายบัญญัติ ทิพย์หมัด ประธานจัดงานฯ และ อิหม่ามธานี พ่วงชู รองประธานจัดงานฯ ร่วมกันแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

การจัดงาน Muslim Thai Leader 2022 ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของชมรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะหลอมรวมใจนักศึกษาทุกรุ่นให้เป็นหนึ่งเนื้อเดียวกันเพื่อภารกิจใหญ่ภายภาคหน้า ผ่านมุมมองและทัศนคติเชิงบวกในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งงานจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายนนี้ ที่โรงแรมอัลมีรอซ รามคำแหง 5 ตั้งแต่ 15.00 น. เป็นต้นไป โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนในฐานะประธานในพิธีและแสดงปาฐกถาพิเศษ “มุสลิมกับการสร้างสังคมไทย” พร้อมกับมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ เมืองไทย : เมืองพหุวัฒนธรรม

กิจกรรมในงานยังจะมีการบรรยายพิเศษ “ความคาดหวังต่อสถาบันฯ ปัจจุบันและอนาคต” โดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากรณ์ ประธานคณะกรรมการวิชาการฯ สถาบันฯ การเสวนาศิษย์สถาบันชาย “แนวคิดนวัตกรรมการศึกษาในอิสลาม” การเสวนาศิษย์สถาบันหญิง “ศรัทธาและความท้าทายแห่งยุคสมัย” การแสดงการแต่งกายวัฒนธรรมอิสลาม ทอล์คโชว์สนุก ๆ และท้ายสุดการจับแจกรางวัลเต็มคาราเบล

และในโอกาสพิเศษนี้ สมเด็จพระสังฆราชฯ นอกจากโปรดประทานพระอนุญาตให้เชิญลายพระนามและตราอักษรพระนามจารึกบนถ้วยรางวัลแล้ว ยังทรงรับสั่งว่า “ทรงอนุโมทนาที่ได้จัดทำโครงการเพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยอันเป็นแนวทางการสรรค์สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยต่อไป”

และนี่คือความงดงามที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดและปรัชญาของสถาบันฯ สอดรับกับตราสัญญลักษณ์การจัดงาน Muslim Thai Leader 2022