กรกฎาคม 17, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

สสว. จับมือ หอการค้าไทย ชูสุดยอด 30 ผู้ประกอบการใหม่สู่ธุรกิจอนาคต

สสว. จับมือ หอการค้าไทย ชูสุดยอด 30 ผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต หนุนแคมเปญ “Health Cuisine & Beauty Festival 2022” บน Shopee

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า กระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี และโรคระบาดโควิด 19 ทำให้เกิดรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆ มากขึ้น รวมทั้งเรื่องวิถีชีวิตยุคใหม่ที่ทำให้สังคม เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ มีการเปลี่ยนแปลงไป

ผอ.สสว. เผยอีกว่าปัจจุบันนี้ ธุรกิจดั้งเดิมหลายประเภทจึงต้องปรับตัวจากการมีหน้าร้านไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ปรับเปลี่ยนสินค้าโดยเพิ่มเทคโนโลยี ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจจำต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด พัฒนาทักษะใหม่ นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต และบริการแบบเดิมให้มากขึ้น หรือ เป็นรูปแบบบริการบนแพล็ตฟอร์มในโมเดลธุรกิจ รูปแบบใหม่ มีการยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะในการประกอบธุรกิจอนาคตสมัยใหม่ Next Normal

“สสว. ได้ร่วมกับ หอการค้าไทย จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal
ซึ่งได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation-Driven Entrepreneurs (IDE) จากที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้จริง รวมถึงสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
ที่จะผลักดันสินค้าและบริการสู่ธุรกิจ Next Normal นำมาสู่แคมเปญ “Health Cuisine & Beauty Festival 2022” บน Shopee ซึ่งสนับสนุนด้านช่องทางการตลาดดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการร่วมกับ สสว. มาโดยตลอด”
ผอ. สสว. กล่าว

ด้าน นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยได้ร่วมกับ สสว. จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ปี 2565 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเริ่มต้นธุรกิจในวิถีการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อพัฒนาวิธีคิดและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าในยุคใหม่ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 53 บริษัท จากทั่วประเทศ ทั้งเชิงวิชาการสู่การนำไปปฏิบัติได้จริง อาทิ Business Model Canvas , Value Proposition Canvas , Design Project , Technology Enablement การปั้นสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ ให้สามารถขายสินค้าบน Platform

“แคมเปญ “Health Cuisine & Beauty Festival 2022” บน Shopee นี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการ โดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 30 ราย ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจในสาขาต่างๆ ให้คำแนะนำมาอย่างต่อเนื่อง ผ่าน Business Matching กับ Modern Trade ชั้นนำของประเทศ เพื่อทำให้เป็นผู้ประกอบการ Next Normal ได้อย่างสมบูรณ์แบบ จึงขอเชิญชวนช่วยกันสนับสนุนให้กำลังใจสินค้าของผู้ประกอบการทั้ง 30 ราย นี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไปด้วยกัน” ประธานกรรมการหอการค้าไทยฯ กล่าวเชิญชวน

ขณะที่ ผู้แทนช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ช้อปปี้มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ สสว. และ หอการค้าไทย จัดแคมเปญพิเศษ “Health Cuisine & Beauty Festival 2022” บน Shopee เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal และด้วยศักยภาพของแพลตฟอร์มของช้อปปี้ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในทั่วประเทศ จึงมั่นใจว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นและตั้งใจของ สสว. และหอการค้าไทย ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ด้วยพันธกิจองค์กรของช้อปปี้ ในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยผ่านเทคโนโลยี จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการให้สามารถนำพาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ แคมเปญพิเศษ “Health Cuisine & Beauty Festival 2022” บน Shopee ได้คัดสรรสินค้าคุณภาพดีจากผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ปี 2565 จำนวน 30 รายทั่วประเทศ พร้อมส่วนลดสูงสุด 15% ด้วยโค้ดส่วนลด TCC15 ที่ https://shopee.co.th/TCC ตั้งแต่ 10-31 สิงหาคม 2565 โดยสามารถดาวน์โหลดช้อปปี้แอพพลิเคชั่นได้ฟรีจาก App Store หรือ Google Play Store