มิถุนายน 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป จับมือ กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคล-ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป จับมือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มุ่งส่งเสริมศักยภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคล และ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อบูรณาการความร่วมมือ “ในการเสริมสร้างศักยภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคล และ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” โดยมี นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บิทคับ แคปปตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, คุณสกลกรณ์ สระกวี กรรมการบริษัท บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, คุณภูสิต      รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, คุณพิมลอมร สุรคุปต์ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องเมแฟร์บอลรูม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

“การส่งเสริมศักยภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคล และ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” ระหว่าง บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ ที่ต้องการร่วมกันเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถ และพัฒนาศักยภาพด้านการค้าในยุคเศรษฐกิจจิทัลให้กับผู้ประกอบการนิติบุคคล ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ บุคคลทั่วไป และบุคลากรในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงให้ความรู้ และข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน และสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจการค้าทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ยังร่วมสนับสนุนโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) โครงการที่มีจุดกำเนิดจากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาน้องๆ Gen Z ให้มีศักยภาพ มีแนวคิด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักรบทางเศรษฐกิจของไทย อาทิ ให้การสนับสนุนด้านวิทยากร สนับสนุนด้านการอบรมจากทีมบิทคับอะคาเดมี่ สนับสนุนพื้นที่การเข้าร่วมฝึกงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับคัดเลือก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ รวมถึงสนับสนุนของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับคัดเลือกเป็น Gen Z Ambassadors ของโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO)

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และบริษัท บิทคับฯ จะร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อเป็นหลักสูตรให้กับน้องๆ เจนซี ภายใต้โครงการ From Gen Z to be CEO และสร้างหลักสูตรพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนบนระบบเศรษฐกิจของเมตาเวิร์ส ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างเทศที่มีประสิทธิภาพต่อไป และตอบโจทย์โลกที่กำลังหมุนไปด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล”

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา กล่าวว่า “ ขอขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของบิทคับ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นิติบุคคล และบุคคลทั่วไป  การร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ เนื่องจากในอีก 5-10 ปีข้างหน้า โลกจะเปลื่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมาเราพึ่งพาเศรษฐกิจเก่ากันมาโดยตลอด  แต่ในอนาคตเราทุกคนต้องปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจใหม่หรือเศรษฐกิจดิจิทัล ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดนผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 แต่ในเวลาเดียวกันเรามีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นใหม่อีก ​70 ล้านคนในทวีปอาเซียน ซึ่ง 9 ใน 10 คน เป็น ผู้บริโภคยุคดิจิทัล ที่มีการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ดังนั้นเราต้องมองถึง กลไกขับเคลื่อน ตัวถัดไป และทำให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัลของทวีปอาเซียนให้ได้

ผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทราบว่าในปีผ่านมากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีการพัฒนาบุคลากรจำนวนกว่า 2 หมื่นคน สิ่งนี้จะช่วยให้ประเทศไทยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและสามารถสร้างเศรษฐกิจยุคใหม่ขึ้นมาได้สำเร็จ บิทคับ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน คือ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล บนเทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ เป็นสะพานเชื่อมโยงโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างโลกเดิมกับโลกดิจิทัล

You may have missed