มิถุนายน 18, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะ บริจาคหน้ากากอนามัย ชุดตรวจโควิด-19 และขนม ให้กับโครงการ Food For Fighters

H.E. Mr. Allan McKinnon เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะ บริจาคหน้ากากอนามัย ,ชุดตรวจโควิด-19  และขนม ให้กับโครงการ Food For Fighters โดยมูลนิธิคุวานนันท์ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 โดยมีคุณมกร พงษ์ธนฟฤษ์ อดีตเลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการมูลนิธิ CU Enterprise เป็นตัวแทน Food For Fighters รับมอบในครั้งนี้

นางสาวพันชนะ วัฒนะเสถียร ผู้ก่อตั้งโครงการ Food For Fighters และทีมงาน กล่าวขอบคุณท่านเอกอัครราชทูตฯและคณะ ที่นำสิ่งของมาบริจาคในครั้งนี้ พร้อมย้ำจะจัดส่งของไปให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 โดยเร็วที่สุด การบริจาคของเอกอัครราชทูตฯและคณะในครั้งนี้ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเสมือนครอบครัวเดียวกันระหว่างไทย-ออสเตรเลีย เชื่อว่าความร่วมมือในการต่อสู้กับโควิด-19 จะช่วยยกระดับความสัมพันธไมตรีระหว่างออสเตรเลียกับไทยให้พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง