มิถุนายน 14, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

กลุ่มสยามกลการ ฉลองครบรอบ 70 ปี เดินหน้าสร้างสรรค์สังคมสู่ 7 โรงเรียน ด้วยโปรเจ็คส์ CSR “โต๊ะเติมฝัน ปันรักให้น้อง”

กลุ่มสยามกลการฉลองครบรอบ 70 ปี เดินหน้าปั้นไอเดีย คืนกำไรสู่สังคม ด้วยการทำโครงการ Care & Share by Siam Motors Group ตอน โต๊ะเติมฝัน ปันรักให้น้อง โดยนำเศษ Scrap  ที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตในโรงงานของบริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด มาสรรค์สร้าง  ไอเดีย ทำโต๊ะ เก้าอี้ มอบให้แก่ 7 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน เพื่อมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน พร้อมร่วมซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องน้ำ โรงเรียนวัดเนินตามาก จ.ชลบุรี

​​คุณประกาสิทธิ์  พรประภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด กล่าวว่า ทุกวันที่ 4 กันยายนของทุกปี ถือได้ว่าเป็นวันครบรอบบริษัท สยามกลการ จำกัด โดยปี 2565 นี้ ได้กำหนดให้เป็นก้าวสำคัญเพื่อก้าวสู่การครบรอบ 70 ปี โดยแผนพัฒนาองค์กรในปีนี้ได้กำหนดบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตแบบยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งในเรื่องการบริหารคน  งาน  สิ่งแวดล้อม ผลกำไร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ โดยนำหลัก ESG (Environment, Social, Governance) เข้ามาพัฒนาองค์กร และผลักดันให้เป็นวัฒนธรรมหรือค่านิยมขององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีต่อไป

ทั้งนี้ การจัดทำโครงการ Care & Share by Siam Motors Group ตอน โต๊ะเติมฝัน ปันรักให้น้อง ได้ริเริ่มขึ้นในปี 2565 โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด บริษัทในกลุ่มสยามกลการ จุดเริ่มต้นมาจากการทำ Co-working Space ของสยามฮิตาชิ ซึ่งเป็นหนึ่งผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์มาจาก “เศษ scrap” เศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตชิ้นส่วนหรืออะไหล่ลิฟต์ ภายใต้แบรนด์ HITACHI ประกอบกับทางสยามกลการได้มีนโยบายทำกิจกรรมให้แก่สังคม จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการทำโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อมอบให้ 7 โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรมของสยามกลการ โดยได้คัดเลือกโรงเรียน  ได้แก่ เขตจังหวัดชลบุรี  1. โรงเรียนวัดเนินตามาก      2. โรงเรียนวัดโคกเพลาะ 3. โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 4. โรงเรียนบ้านกรอกสะแก  5. โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว  6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอีสาน  และ 7. โรงเรียนวังคู 

ทั้ง 7 โรงเรียนที่ได้คัดเลือกนั้น ทางสยามกลการ ได้มีการผลิตโต๊ะ เก้าอี้ ซึ่งมาจากฝีมือพนักงาน ของสยามฮิตาชิทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 160 ชุด การบริจาคดังกล่าวถือเป็นการช่วยลดปัญหาชิ้นส่วนที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน เพื่อนำไปรีไซเคิลกลับมาทำประโยชน์ให้แก่สังคมในกิจกรรมต่างๆ และช่วยส่งเสริมให้พนักงานได้ทำประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป คุณประกาสิทธิ์ กล่าว

​คุณฉัตรชัย  เล้าตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด เพิ่มเติมว่า การเข้าร่วมโครงการ โต๊ะเติมฝัน ปันรักให้น้อง นอกจากได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมแล้ว ยังช่วยส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานทำกิจกรรม 5 ส เพื่อช่วยกัน สะสาง วัสดุหรือชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นออกจากพื้นที่โรงงาน หรือ เอาไปทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม นอกจากนี้ การดึงศักยภาพของพนักงานในบริษัทมาใช้ เพื่อผลิตโต๊ะ เก้าอี้ ถือเป็นการสนับสนุนไอเดียพนักงาน เพื่อส่งเสริมการทำงานให้ฝึกคิด  ฝึกทำ และแลกเปลี่ยนศักยภาพ เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่น่าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี สยามกลการ คุณฉัตรชัย กล่าวทิ้งท้าย