April 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมจัดงานโต๊ะจีนการกุศลประจำปีระดมทุนในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่เป็นกำพร้ายากไร้ในสังคมให้ได้รับโอกาศที่ดีและเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษา

มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมโดยคุณดารา ขัตติยะอารี ประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการได้จัดงานโต๊ะจีนการกุศลประจำปีขึ้นในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ 2564 ณ.มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อระดมทุนในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่เป็นกำพร้ายากไร้ในสังคมให้ได้รับโอกาศที่ดีและเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาซึ่งครอบคบุมเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาที่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมผนวกกัยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุนเหล่านี้เป็นทุนที่ให้อย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา

ในปีนี้นับเป็นปีที่25ของการก่อตั้งมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม ท่านอนุมัติ อาหมัด สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลาได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมกับท่าน Asim lftikhar Ahmad เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวขอพรให้กิจกรรมการช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิฯประสบความสำเร็จสืบไป นอกจากนี้ยังมีผู้แทนของพลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาร่วมงานตลอดจนคุณวัชรี วรรณศรี คณะทำงานติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมทีมงานให้เกียรติร่วมงานด้วยเช่นกัน