กรกฎาคม 17, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มศว พัฒนา OTOP สู่วิกฤตโควิด 19 กับ “งานมอบรางวัลกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์”

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดงานมอบรางวัลกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ให้กับผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่น โดยก่อนหน้านี้ ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ผ่านการอบรมและร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย รูปร่างและความแปลกใหม่ สวยงาม ตามความต้องการของผู้ใช้ แต่ยังคงอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ จากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ OTOP อย่างใกล้ชิด

ภายในงาน มีการกล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ โดยนายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้ทิ้งท้ายไว้ว่า “การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ของผู้ประกอบการ นอกจากได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้สอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าสนใจแล้ว ยังเป็นการขยายโอกาสในการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดในเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดรายการและความเข้มแข็งยั่งยืนในการทำธุรกิจต่อไป

สำหรับงานมอบรางวัล “กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์” ผู้ได้รับรางวัลได้รับการคัดเลือกจากความโดดเด่นของการพัฒนาผลงาน จากอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน ได้แก่ 1.ผ้าและเครื่องแต่งกาย 2.ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 3.สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 4.อาหาร 5.อื่น ๆ ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้รับมอบรางวัลจาก นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ อ.ดร.วีรนันท์ คำนึงวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการ OTOP

ทางด้าน นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กล่าวให้กำลังใจกับผู้ประกอบการ OTOP และแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP ไว้ว่า “กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในวันนี้ทุกท่าน รวมถึงเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกคน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังคงมีนโยบายที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการต่อไป เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในสถานการณ์ช่วงนี้ที่ต้องผ่านไปให้ได้กับวิกฤตโควิด 19 ซึ่งถ้าผู้ประกอบการมีความรู้ เอาสิ่งที่ได้อบรมมาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก็จะทำให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการเตรียมตัวขายผลิตภัณฑ์ของตนเอง ซึ่งหลังจากนี้ ก็จะมีการนำสินค้าของผู้ประกอบการไปขายต่อในช่องทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ thaizabb.com ที่จะรวบรวมผลงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ไว้ทั้งหมด เปรียบเสมือนห้างสรรพสินค้าบนโลกออนไลน์ ไม่ว่าผู้ซื้อจะอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อของได้ง่ายขึ้นและผู้ประกอบการก็มีช่องทางในการขายเพิ่มขึ้นอีกด้วย”