April 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

กรุงเทพประกันชีวิต มอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) แก่ลูกค้าฟรี! เพียงรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน บีแอลเอ แฮปปี้ ไลฟ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2563

กรุงเทพประกันชีวิต มอบความอุ่นใจให้กับผู้ถือกรมธรรม์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้วยความคุ้มครองเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันในกรณีผู้เอาประกันภัยของกรุงเทพประกันชีวิตติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วันละ 1,000 บาท นานสูงสุด 30 วัน โดยผู้เอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับอยู่กับบริษัท (ยกเว้นการประกันภัยกลุ่ม) สามารถรับสิทธิ์ได้ฟรี! โดยไม่มีค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม เพียงดาวน์โหลดและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันบีแอลเอ แฮปปี้ ไลฟ์ (BLA Happy Life) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เม.ย. 63
ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ทั่วโลกและประเทศไทยกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง กรุงเทพประกันชีวิตมีความห่วงใยต่อลูกค้า รวมถึงต้องการให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันด้านสุขภาพ เพื่อความมั่นคงทั้งด้านสุขภาพและการเงิน เราจึงมอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันเพิ่มเติมในกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับอยู่กับกรุงเทพประกันชีวิต (ยกเว้นการประกันภัยกลุ่ม) ที่ดาวน์โหลดและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน บีแอลเอ แฮปปี้ ไลฟ์ (BLA Happy Life) ซึ่งเป็นการมอบความอุ่นใจและกระจายความคุ้มครองแก่ผู้ถือกรมธรรม์ของกรุงเทพประกันชีวิตให้ได้มากที่สุด”
กรณีที่ 1 สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ที่มีผลบังคับของกรุงเทพประกันชีวิต สามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน บีแอลเอ แฮปปี้ ไลฟ์ (BLA Happy Life) เพื่อรับสิทธิ์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม โดยผู้ถือกรมธรรม์สามารถรับเงินชดเชยรายวัน จำนวน 1,000 บาทต่อวัน เมื่อเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ที่มีสาเหตุจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตามจำนวนวันที่เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
กรณีที่ 2 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นลูกค้าที่มีสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หรือสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวันของบริษัทอยู่แล้ว ได้แก่ บีแอลเอ เฮลธ์ พลัส, สุขภาพ 2011, สุขภาพ 2011 (มีความรับผิดส่วนแรก), ค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบปัญจรักษ์, บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ, บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์, และบีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ (พิเศษ) จะได้รับความคุ้มครองค่าชดเชยรายวัน วันละ 2,000 บาท นานสูงสุด 15 วัน โดยอัตโนมัติ
ความคุ้มครองทั้ง 2 กรณีข้างต้น ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดเพียงกรณีเดียวเท่านั้น และระยะเวลาการคุ้มครองจะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
เพื่อรับความคุ้มครองดังกล่าว สามารถดาวน์โหลด และลงทะเบียนแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยดาวน์โหลดได้ทั้งมือถือระบบ IOS และ Android หรือคลิกที่ http://bit.ly/HappyLifeApp
ทั้งนี้ หากท่านเคยดาวน์โหลดและลงทะเบียนแล้วก่อนหน้านี้ จะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านประกันสุขภาพที่อยู่ดูแลคนไทยมา กว่า 68 ปี มีความห่วงใยต่อสุขภาพ และสุขอนามัยของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง ภายใต้สถานการณ์ แพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งหวังว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสามารถคลี่คลายได้ในเร็ววัน พร้อมขอให้ประชาชนทุกคนดูแลสุขภาพ ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันตัวเอง และคนที่คุณรัก