April 20, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

“เครือสหพัฒน์” เลื่อนจัดงาน “สหกรุ๊ปแฟร์”

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานการจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยังอยู่ในระยะแพร่กระจายและต้องเฝ้าระวังการระบาดเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าสถานการณ์นี้จะยังคงอยู่อีกระยะหนึ่ง เครือสหพัฒน์จึงตัดสินใจเลื่อนการจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 24 จากเดิมที่กำหนดจัดวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2563 เลื่อนไปจัดในปี 2564

“เครือสหพัฒน์ห่วงใยความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ที่มาร่วมงาน ทีมงาน และประชาชนโดยรวม เราเล็งเห็นว่าปีหน้าสถานการณ์การระบาดน่าจะคลี่คลายและปลอดภัย การเลื่อนการจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากไปจัดปีหน้าจึงเป็นทางออกที่เหมาะสม นายบุญเกียรติ กล่าว