กรกฎาคม 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

กระทรวงพลังงาน จับมือ อินฟอร์มาฯ และภาคีเครือข่ายด้านพลังงาน เปิดงาน “ASEAN Sustainable Energy Week & Electric Vehicle Asia 2024”

กระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้า , อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทยและภาคีเครือข่ายชั้นนำด้านพลังงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันเปิดงาน “ASEAN Sustainable Energy Week & Electric Vehicle Asia 2024” ปูพรมจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมจากอุตสาหกรรมพลังงานชั้นนำทั่วโลก หนึ่งเวทีระดับภูมิภาคที่รวบรวมห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายพลังงานไว้มากที่สุด วางเป้าพาอุตสาหกรรมไทยเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ “Net Zero”

ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายในงานประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) ในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065 ด้วยความสำคัญดังกล่าวเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านจากพลังงานดั่งเดิมไปสู่พลังงานสะอาดอย่างมีเสถียรภาพ กระทรวงพลังงานในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมด้วย อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับภูมิภาค พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายด้านพลังงานร่วมกันเปิดงาน “ASEAN Sustainable Energy Week & Electric Vehicle Asia 2024” อย่างยิ่งใหญ่ โดยจัดต่อเนื่องมาแล้วกว่า 3 ทศวรรษ โดยมีหมุดหมายเดียวกัน คือ นำพาอุตสาหกรรมไทยในทุกห่วงโซ่อุปทานร่วมกันเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและมุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูล รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานได้วางเส้นทางสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยคำนึงถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตหรือตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในปีนี้ได้เตรียมประกาศใช้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า หรือ PDP 2024 โดยได้ปรับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าให้มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนอยู่ประมาณ 50% ภายในปี 2037 ซึ่งเป็นการก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดให้กับไทยอย่างชัดเจน

แผนดังกล่าวถือเป็นส่วนสำคัญในการปรับใช้และปรับตัวให้กับภาคอุตสาหกรรมในมิติของพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week และ Electric Vehicle Asia 2024 ถือเป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะมีการหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเชื่อมโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเปลี่ยนผ่านจากพลังงานดั้งเดิมไปสู่พลังงานสะอาดในอนาคตอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงพลังงานในการนำพา ”ประเทศไทยให้มีความมั่นคงด้านพลังงาน มุ่งเน้นพลังงานสะอาด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน”

นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2023 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเกือบ 14 ล้านคันหรือคิดเป็น 18% ของรถยนต์ที่ขายทั้งหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2022 กว่า 35% ทั้งนี้ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในปีที่ผ่านมาจะกระจุกตัวอยู่ที่จีน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ขณะที่ไทยมีสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 12% ของยอดขายทั้งหมด และเมื่อเทียบกับยอดขายกับปี 2022 เพิ่มขึ้นเกือบ 690% โดยปัจจัยบวกที่สำคัญของอัตราการเติบโตดังกล่าวคือ มาตรการเชิงนโยบาย ซึ่งไม่เพียงแต่จูงใจ ภาครัฐของไทยวางแผนดึงดูดผู้ผลิตรถยนต์ให้มาลงทุนในโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ นี่ถือเป็นสัญญาณที่มีแนวโน้มดีสำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เกิดใหม่ในปีที่ผ่านมา ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือกล่าวโดยสรุปได้ว่าปี 2023 เป็นปีแห่งการเติบโตในประเทศไทยเช่นกัน

จากเทรนด์ดังกล่าวทางสมาคมฯ ยังคงเดินหน้าส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และสานต่อการจัดงาน Electric Vehicle Asia (EVA) กับภาคีเครือข่ายด้านพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้าในทุกปี และสำหรับ EVA 2024 ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “EV Ecosystem Transformation Towards Net Zero” หรือ การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 ซึ่งไฮไลต์สำคัญ คือ การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยด้านยานยนต์ไฟฟ้า และ การประชุมนานาชาติด้านยานยนต์ไฟฟ้า iEVTech ที่รวบรวมหัวข้อเทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆ อย่างครอบคลุม สมาคมฯ เชื่อมั่นว่า เวทีดังกล่าวนี้นอกจากรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ยังเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญในการเสริมแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทยได้เห็นภาพระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Eco System ทั้งระบบเพื่อนำไปต่อยอดในภาคการผลิตอันนำมาสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรืออุตสาหกรรมเป้าหมายนี้ในอนาคต

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า อินฟอร์มาฯ กำหนดแผนระยะยาวกว่า 1 ทศวรรษ ในการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในทุกมิติ เพื่อร่วมกันเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของภาคอุตสาหกรรมในไทยไปสู่การใช้พลังงานสะอาด มีเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ Net Zero Emission ผ่านการจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) และ Electric Vehicle Asia (EVA) 2024 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาแล้วกว่า 34 ปี ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคและถือเป็นเวทีแรกของไทยที่รวบรวมผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมเป้าหมายตลอดห่วงโซ่อุปทานไว้ในงานเดียว

สำหรับการจัดงาน ASEW 2024 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์” โดยได้รวบรวมเทคโนโลยีล่าสุดจากแบรนด์ชั้นนำด้านพลังงานกว่า 1,500 รายทั่วโลก และพาวิเลียนนานาชาติ อาทิ ATESS, DELTA, ABB, AIKO SOLAR, BCPG, HITACHI ENERGY, SCG, SMA, SOLAREDGE, SOLIS, TESLA ENERGY เป็นต้น ร่วมสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยและอาเซียนได้สร้างเครือข่ายกับผู้นำด้านพลังงาน และเพื่อให้เป็นงานที่ครอบคลุมทุกมิติของพลังงาน เราจึงขยายงานด้านระบบกักเก็บพลังงาน หรือ Energy Storage Asia โดยงานนี้จะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้งาน ASEW มีความครบทุกด้านของพลังงานสะอาด รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานล่าสุดจากบริษัทชั้นนำระดับโลก มากไปว่านั้นยังได้ขนทัพองค์ความรู้การจัดสัมมนาเชิงลึกด้านพลังงานจากผู้เชี่ยวชาญมาแบ่งปันประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็น REA Conference, Asia Urban Energy Assembly รวมถึง Energy Storage Forum และอีกกว่า 200 หัวข้อ พร้อมกันนี้ยังมีโซนจัดแสดงพิเศษจากหน่วยงานและบริษัทชั้นนำร่วมให้ความรู้และคำปรึกษาครอบคลุมทุกด้านของพลังงานสะอาด อินฟอร์มาฯ คาดว่าปีนี้จะมีผู้เข้าชมงานกว่า 33,000 คน พร้อมกับมั่นใจว่า เวทีนี้จะสร้างโอกาสให้ประเทศไทย ก้าวสู่การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างไร้รอยต่อเพื่อบรรลุเป้าหมายของประเทศ และมุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในภาคอุตสาหกรรมของภูมิภาคนี้

ก้าวสำคัญสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของไทยพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024 (ASEW) งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ใหญ่สุดในอาเซียน โดยปีนี้จัดร่วมกับงาน ELECTRIC VEHICLE ASIA 2024 (EVA) งานแสดงและการประชุมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าระดับนานาชาติชั้นนำของประเทศไทย จัดแสดงแล้ววันนี้ – 5 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.asew-expo.com และ www.evasia-expo.com

You may have missed