กรกฎาคม 24, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่เข้าพบอุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอซอวอประจำประเทศไทย หารือกิจกรรมปี 2024

สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่นำโดย คุณพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ และ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน และ นายพันธจักร ว่องปรีชา ได้เข้าพบ  นาย Ruzvelt Frrokaj อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอซอวอประจำประเทศไทย เพื่อหารือถึงกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นในตลอดทั้งปี 2024 อาทิ โครงการ Be My eyes , By My ears และ Khao Yai Car Free day ซึ่งที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอซอวอประจำประเทศไทย ได้ให้ความสนใจและสนับสนุนกิจการของสมาคมฯ อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยในปีที่ 2023 ได้มีการเฉลิมฉลองการครบรอบ 10 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐคอซอวอ โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย และมีการบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณะภัยใน Food For Fighters ที่นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ได้ริเริ่มขึ้นจนได้รับรางวัล CSR ระดับโลก และได้รับการสนับสนุนจาก UNDP อย่างเป็นทางการ

สำหรับความร่วมมือในปีนี้จะเน้นไปยังกลุ่มผู้เปราะบาง ได้ผู้พิการทางสายตาจากโรงเรียนวัดมงกุฎคีรีวันที่ได้ตั้งวงดนตรี orchestra ตาบอดวงแรกของไทย  Thai Blind Orchestra ที่จะทำการแสดง ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในวัน Car Free day 22 กันยายน 2024 ทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในมิติทั้งการท่องเที่ยวและความยั่งยืน และที่สำคัญการพัฒนาคน อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

You may have missed